Embed responsively

Steeds vaker wil je videos, google maps, etc. van derde partijen integreren op je website. Zeker met de komst van mobile merk je dat dit niet altijd goed werkt. Ook deze content moet meeschalen.

Via de volgende site kun je dit prima regelen: http://embedresponsively.com/


gerelateerde blogs met thumbnail