Rules of thirds

Wanneer is een foto nu aantrekkelijk? Hier zijn voor fotografen belangrijke regels voor. Natuurlijk kun je een bepaald onderdeel scherp maken en de rest niet. Misschien kun je er een HDR-foto van maken? Dit trekt ook de aandacht.

Rules of thirds

De Rules of Thirds draait om de balans in de foto. Ons brein is gewend om alles netjes gecentreerd te zetten, met als nadeel dat een foto niet meer interessant is. Door een foto op te delen in 9 vlakken (3x3) kun je foto's interessant maken door het aandachtspunt in 1 van de kruispunten te plaatsen:
Deze foto trekt meteen de aandacht!

Ook wordt deze regel vaak gebruikt om de horizon te plaatsen. Door dit de doen op 1 van de horizontale lijnen, wordt de foto evenwichtiger.


gerelateerde blogs met thumbnail