De Khan Acadamy

In de zorg verandert er op dit moment veel. Meer vergrijzing zorgt voor meer cliënten en dus meer werk met minder mensen. Nieuwe wetgeving zorgt voor andere bedrijfsstrategieën, andere en slimmere oplossingen. De komende 2-3 jaar zullen zorginstellingen enorm moeten professionaliseren om niet buiten de boot te gaan vallen.

Er verandert veel op school tegenwoordig. Leraren leggen zelfs hun werk er voor neer, omdat ze een week minder vakantie hebben met inachtneming van 1040 uur lesgeven. Ook in het onderwijs zal geprofessionaliseerd moeten worden om deze nieuwe ontwikkelingen te kunnen volgen. Slimmer. Sneller. Meer gericht op de student.

Les geven

De discussie moet gaan over hoe er lesgegeven dient te worden. Hoe kun je er voor zorgen dat met minder inspanning meer wordt bereikt. Is het nog wel nodig om een klassikale les door duizenden leerkrachten in het land te geven? Hoe zou het zijn als een les door 1 leerkracht, die de stof zeer goed kan overdragen, zijn of haar les laat opnemen en beschikbaar stelt aan de leerlingen? Dit zou een hoop schelen. Minder lesuren, betere les, betere overdracht van de leerstof en de student kan zelf bepalen wanneer de les wordt gevolgd. Volgens mij een win-win situatie.

De leerkracht moet zich steeds meer instellen op de studenten die buiten de gemiddelde groep vallen. De buitencategorie, maar natuurlijk ook de zwakkere broeders. Aan deze 2 groepen zou meer tijd besteed moeten worden.

Sal Khan heeft dit principe al verder uitgewerkt. Zijn uitleg over ingewikkelde zaken werd door menig student als verademing gezien. Eindelijk iemand die lastige stof simpel kan uitleggen. Sal begon meer en meer video's te publiceren en de reacties waren laaiend enthousiast. Ondertussen verdient hij (en een klein team) zijn brood hiermee en heeft hij de Khan Academy opgericht. De video's zijn gratis te bewonderen. De onderwerpen variëren van geschiedenis tot wiskunde, van biologie tot scheikunde.

Als je dit principe door zou trekken naar het Nederlandse onderwijs, hoe mooi zou het zijn als deze kennis gratis wordt gedeeld en voor iedereen (dus ook de student) beschikbaar is? Hoe anders zou het onderwijs worden? Een stuk beter!


gerelateerde blogs met thumbnail