SharePoint = SAP

Hoe vaker je met SharePoint te maken hebt gehad en ziet hoe een organisatie hiermee omgaat, hoe meer SharePoint toch lijkt op SAP. SAP is al decennia lang het ERP-pakket voor grote bedrijven en wordt gekenschetst door logheid, hoge kosten van consultants, aanpassing van de organisatie is gewenst en door de onhebbelijke user-interface. SharePoint is die kant ook op aan het gaan. Dat krijg je als je een generiek prodcut wilt opleveren.

Betere interface

Natuurlijk is SharePoint op bepaalde vlakken een stuk verder dan SAP. De user-interface is okay, maar wordt door vele medewerkers in het bedrijf als lastig beschouwd. Toch geldt hier hetzelfde als bij SAP: als je de user-interface eenmaal gewend bent, begrijp je elk scherm en snap je precies wat je moet doen.

De aanpassing van de organisatie valt bij SharePoint nog mee. Als je meebuigt met de functionaliteit die SharePoint standaard te bieden heeft en genoegen neemt met 90% van je wensen, is SharePoint prima inzetbaar. Wil je dat niet, dan zul je aanpassingen moeten doen in SharePoint en zul je te maken krijgen met hoge consultancy-tarieven en hogere beheerkosten. Weeg daarom vantevoren af welke richting je bedrijf op gaat.

Logheid

De logheid van het systeem is ook een stuk minder dan SAP. Logisch. SAP bestaat al veel langer en is een spinnenweb geworden qua architectuur. SharePoint is dat aan het worden.

Aanpassing

Een aanpassing in SAP kan onverwachte neveneffecten opleveren. De SAP-consultants zijn in het algemeen expert op 1 klein gebied en kunnen de andere gebieden niet meer overzien. Bij SharePoint is dit ook al het geval. SharePoint is zoooo groot, dat ik geen enkele consultant ken die alle aspecten van SharePoint gezien en gebruikt heeft en ook begrijpt. Ook hier zul je steeds meer gebruik moeten maken van verschillende typen consultants om een aanpassing in het systeem te kunnen maken.

SharePoint lijkt dan ook qua beheer en ontwikkeling heel erg op SAP.


gerelateerde blogs met thumbnail