Invloed en media via laterale en verticale krachten

Hoe kun je invloed krijgen als bedrijf op de communicatie (merk) naar je klanten toe? Vaak gebeurt dit via verticale 'krachten'. Een bedrijf communiceert met klanten en de klant communiceert terug. Vroeger lag het zwaartepunt bij het bedrijf; het was namelijk lastig voor een klant om invloed uit te kunnen oefenen op het bedrijf. Andersom was dit vaak opgelegd.

In de vroegere B2C-wereld (ook voor het Internet-tijdperk) was communicatie simpel opgezet: eenrichtingsverkeer van de organisatie naar de klant toe. De klant had maar 1 optie: accepteer de boodschap of niet. De klant had bijna geen mogelijkheid om invloed op de organisatie te krijgen. Alleen door te bellen met Klantenservice-medewerker of heel soms door een actie te houden, kon er wel invloed op de organisatie gekregen worden. De organisatie mistte deze feedback natuurlijk wel. De oplossing was om een marktonderzoek op te zetten.


Web 2.0

Nadat Web 2.0 haar intrede deed, kwam hier snel verandering in. Via gratis blogs, de opkomst van Sociale Netwerken en het aanbieden van de mogelijkheid door organisaties om te reageren op 'content' (commentaar) kwam er steeds meer invloed te liggen bij de klant. De klant had instrumenten gekregen om met organisaties in contact te komen of haar mening te laten gelden. De mate van invloed op elkaar werd evenwichtiger.

Nu
Met de doorontwikkeling van Web 2.0 technieken en platforms, het boomen van Sociale Netwerken kwam er een nieuwe kracht in het spel. Deze kracht speelt zich buiten de organisatie om (lateraal); er is geen interactie met de organisatie meer. Toch is deze nieuwe ontwikkeling krachtiger dan ooit.

Klanten spreken met elkaar. Invloed en vertrouwen is erg belangrijk geworden. Mond-tot-mond communicatie is weer herboren. Waar mond-tot-mond communicatie een paar honder jaar geleden de enige manier was om informatie te verkrijgen, zijn de huidige middelen voldoende om deze krachtige vorm van communiatie grensoverschrijdend toe te passen; het was nooit zo gemakkelijk geweest om gelijkgestemden via een medium te bereiken. Lastig voor organisaties is dat deze communicatie buiten hun blikveld afspelen.


Strategie

Bedrijven zullen zich dus ook steeds meer moeten laten zien op deze Sociale Netwerken. Het is duidelijk dat Corporate Sites hun langste tijd hebben gehad. Zeker in het aspect om met klanten te communiceren en invloed uit te kunnen oefenen. Dit betekent ook dat een organisatie zich anders moet opstellen om invloed en vertrouwen op te bouwen met hun nieuwe klanten.


gerelateerde blogs met thumbnail