Boek "De Succesvolle Internetmanager"

Met gepaste trots kondig ik mijn eerste boek aan: De Succesvolle Internetmanager. Na bijna anderhalf jaar werk is het boek afgerond. Inderdaad wogen de laatste loodjes het zwaarst. In mei had ik mijn concept-versie aan 7 verschillende personen gegeven. De reacties en opmerkingen over het boek, gaven mij het gevoel dat ik wel op de goede weg zat, maar dat het noodzakelijk was om nog 1 keer het boek te redigeren. Deze redigeerslag zou de kwaliteit van het boek enorm verbeteren.

Koop het e-boek De Succesvolle Internetmanager (17 euro).
Ook kan een echt exemplaar aangeschaft worden op Lulu of Unibook.

Voor wie?

Iedereen, zowel de amateur als de professional op Internetgebied, die te maken heeft met het initiëren, marketen, bouwen, onderhouden en beheren van een website heeft baat bij dit boek.

Waar gaat het boek over?

In dit boek worden (bijna) alle facetten van het opzetten van een professionele website behandeld. Via een gefaseerde aanpak zal toegewerkt worden naar een ‘outside-in’ benadering van het kanaal Internet, waar zowel de klant als het bedrijf baat bij heeft. Uiteindelijk betekent dit een hogere conversie en hogere klanttevredenheid.
Via praktijkvoorbeelden wordt het proces, dat een Internetmanager doorloopt, verduidelijkt. Was vroeger de Internetmanager alleen verantwoordelijk voor de techniek, tegenwoordig is de rol van Internetmanager veel zwaarder geworden en veel meer gericht op andere zaken.

Techniek is –gelukkig- niet meer het belangrijkste waar het in de Internetwereld om draait; een Internetmanager begeeft zich tussen de Marketing-, Communicatie-, ICT- en de businesspartijen. Een lastige rol, aangezien deze vier partijen verschillende gezichtspunten en prioriteiten hebben. Daarnaast wordt het voor een Internetmanager steeds belangrijker om de psychologie van de klant te begrijpen. Persuasion Architecture is hier een voorbeeld van. Met Persuasion Architecture wordt het Internetkanaal zo optimaal mogelijk ingericht, zodat de conversie (bijv. verkoop van een product) zo hoog mogelijk wordt. Persuasion Architecture past de website aan op het koopproces en de psyche van de individuele bezoeker.

Een belangrijk element van dit boek is dat ik een bijdrage hoop te leveren aan het nieuwe denken van en over de Internetmanager. De meeste Internetmanagers hebben een te klein blikveld. Dit komt meestal doordat een Internetmanager vaak alleen verstand heeft van alleen Marketing, Communicatie of ICT. Hierdoor zijn ze te veel gefocust op één aandachtsgebied en missen de kennis om de juiste keuzes te maken. Wat kan wel, wat kan niet, welke opties heb ik, wat zijn de best practices? Dit zijn zaken die een moderne Internetmanager moet kunnen aanpakken!

Meer informatie over De Succesvolle Internetmanager (e-boek voor 17 euro).
Ook kan een echt exemplaar aangeschaft worden op Lulu of Unibook.

Red: Sinds zondag kun je een preview bekijken op Google Books: Boek De Succesvolle Internetmanager.


gerelateerde blogs met thumbnail
Jules Rosheuvel op 18 oktober 2010 om 09:25

Goede stap Erwin, het is een makkelijk leesbaar boek met veel practische tips. Het verbreedt je blikveld. ... Had ik het maar kunnen lezen VOOR het leiden van een groot project voor een webportal binnen ons bedrijf ;-)

ik heb altijd het idee bij zulke boeken dat ze vaak een soort "reclame" proberen te maken. Ik ben meestal te sceptisch om zulke boeken gretig door te lezen..

gravatar

Dit is echt een serieus boek, waar geen reclame in zit. Onafhankelijk. Het is de ervaring die ik heb opgedaan in meer dan 12 jaar online ervaring die hierin staat beschreven.