Het schrijven van een e-boek

Het schrijven van een goed e-boek is niet gemakkelijk. Ik merk het bij de laatste fase van het schrijven van een boek: het weglaten! Ik heb 6 weken geleden het e-boek aan 7 mensen gegeven, met de vraag om het boek te reviewen. Sinds begin juni krijg ik feedback terug. "Fantastische informatie, nieuwe invalshoeken, maar het boek mist structuur. Ook zul je hoofd- van bijzaken moeten scheiden" is toch wel het meest gehoorde commentaar. Ook het niveau van het boek ligt te hoog: de lezer moet al van veel zaken op de hoogte zijn, om het boek te begrijpen. "Het is een handboek, een soort Internet-bijbel. Dit leest niet lekker. Je mist een doel, een boodschap in het boek".

Grote schoonmaak

Allereerst voel je je toch gepikeerd. Mensen hebben iets aan te merken op je boek. Tja, ik vroeg er wel om, maar toch. Het voelt even niet goed. Toch, als ik over het commentaar nadenk, begin ik het wel te begrijpen en ben ik blij met deze feedback. Het maakt mijn boek alleen maar beter. Over de boodschap heb ik al nagedacht: gebruik de klant om je website beter te maken. Dit is toch de rode draad door het huidige boek. Dit maakt het boek zo veel keren beter. Natuurlijk moet ik wel alle bijzaken moeten schrappen. Dit voelt dan toch als snijden in eigen vlees. Uiteindelijk krijgt de lezer van mijn boek een duidelijker boek. Dit is toch veel meer waard!


gerelateerde blogs met thumbnail