Wat is Event Driven Marketing?

"Op het juiste moment, met het juiste aanbod, via het juiste kanaal bij de juiste klant" is een groeiende strategie-keuze bij bedrijven. De klant centraal zetten is belangrijker dan ooit. Hoe kun je inspelen op veranderingen bij de klant? Ver voor het Internet-tijdperk kende je de klant vaak persoonlijk. Face-to-face werden vaak producten verkocht en informatie uitgewisseld. Via het kanaal Internet is dit bijna onpersoonlijk geworden; je kent de klant niet meer. Toch proberen we weer zo veel mogelijk te weten te komen over de klant, om op deze wijze de bovenstaande strategie-keuze nieuw leven in te blazen.

Database marketing

Vaak begin je met Database Marketing. Wat weten we van de klant? Wat voor informatie hebben we in onze eigen database(s) opgeslagen? Leeftijd, geslacht en aankoopgedrag heb je snel achterhaald. Event Driven Marketing gaat verder.

Event Driven Marketing

Events zijn gebeurtenissen die zich bij de klant afspelen, of in de relatie tussen de klant en jouw bedrijf. We kunnen de volgende events definiƫren:
 • Levensfase events (life events)
  Gaan studeren, met pensioen gaan, werkloos worden, zwanger zijn zijn persoonlijke events. Het opstarten van een bedrijf, failliet gaan, bedrijf verkopen zijn zakelijke events
 • Productfase events (product events)
  Een nieuwe auto kopen, je telefoonabonnement verlengen, verhuizen en op vakantie gaan zijn persoonlijke events. Vervangen van de kantoorautomatisering of nieuw meubilair is een voorbeeld van zakelijke events

Indicatoren

Hoe kom je er achter dat een event zich bij een klant voordoet? Op een of andere wijze zul je dit moeten meten. Dit zul je moeten doen door indicatoren in te stellen. Een indicator geeft een actie weer bij de klant. Deze actie of een bundeling van acties heb je nodig om een event te kunnen signaleren. Voorbeelden van een indicator zijn: doen van een betaling, het niet doen van een betaling in een bepaalde periode, het call center bellen en een product kopen. Er zijn drie typen indicatoren:
 • Temporele indicatoren
  Beschrijven een conditie die afhankelijk is van tijd
 • Impliciete indicatoren
  Kun je halen uit de gegevens van de klant. Deze informatie verzamel je zelf in een database.
 • Expliciete indicatoren
  Dit zijn externe aanwijzingen dat een event zich voordoet. Het downloaden van een brochure of een andere informatieaanvraag of melding (verhuisbericht) zijn voorbeelden hiervan

Score

Zoals eerder vermeld zul je vaak een combinatie van indicatoren nodig hebben om een event te kunnen vaststellen. Hierbij worden vaak gebruik gemaakt van scores om een event te voorspellen. Ook kan dit gebruikt worden om juist geen marketing naar de specifieke klant te doen; als een klant vijf keer niet heeft gereageerd op een direct mailing, dan kun je er bijna zeker van zijn dat hij/zij dit nooit meer doet!

Trigger

Door de indicatoren tesamen met de scores te gebruiken, zal er uiteindelijk een Trigger afgevuurd worden: de klant heeft een bepaald event bereikt. De klant zal dan met een campagne (acties) worden gemarket. Hierdoor kun je de strategie "op het juiste moment, met het juiste aanbod, via het juiste kanaal bij de juiste klant" behalen.

Lees ook:
Event driven marketing
Event driven marketing
E.J. van Bel


gerelateerde blogs met thumbnail