Visie op CMS vragen

Voor een nieuw op te leveren boek van CMSSystemen.nl kregen we de vraag of we antwoord wilden geven op de volgende vragen. Dit keer over de visie op CMS. De antwoorden hierop wil ik wel met jullie delen.

Vraag 1 van 5
Hoe verhoudt web content management (WCM) zich volgens u tot het overkoepelende enterprise content management (ECM)?

WCM is een klein onderdeel van het veel omvattender ECM. Waar WCM zich alleen richt op het web-kanaal, omvat ECM de organisatie en inrichting van informatie ter ondersteuningen van bedrijfsprocessen in de volle breedte. ECM kun je onderverdelen in drie grote pijlers: Transactional (verwerken van gestructureerde data), Business (omgaan met data, zoals Samenwerken en document management) en Persuasive (overtuigen van de klant). WCM is onderdeel van Persuasive en kan samen met personalisatie, publishing (bijv. Behavioral Targeting) en Campaign Management gebruikt worden om de klant te overtuigen om een product te kopen of een dienst af te nemen.

Vraag 2 van 5
Wanneer is het voor organisaties zinvol om een WCM systeem aan te schaffen?
Een WCM-systeem schaf je aan als kwaliteit, time-to-market en het kanaal Internet een belangrijk onderdeel zijn van een organisatie. Een business case kan dit snel duidelijk maken.
Welk CMS dit zou moeten worden, hangt van vele factoren af. Voor elke organisatie en doelstelling is een CMS beschikbaar die past bij de doelstellingen die nagestreefd worden.

Vraag 3 van 5
Wat betekent het voor een organisatie om over te schakelen op (nieuwe) CMS software?
Een (nieuw) CMS betekent ook vaak nieuwe werkprocessen, rollen en verantwoordelijkheden. Het moet duidelijk zijn wie wat doet. Voor sommige bedrijven betekent dit zelfs dat er nieuwe rollen en afdelingen ontstaan. Daarnaast moeten afspraken gemaakt worden tussen bepaalde afdelingen om publicatie naar het web te waarborgen. Ook zal iemand aangewezen worden om de strategie en visie van het kanaal Internet te bepalen: waar wil je naar toe in twee à drie jaar?

Vraag 4 van 5
Wat ziet u als belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van (web) content management van de afgelopen vijf jaar?
Content Management is de afgelopen vijf jaar de kern geworden van een professionele website. Veel nieuwe ontwikkelen zijn gebouwd met of op het Content Management Systeem. Content Management is commodity geworden. De hype die ooit rond Content Management is ontstaan, is gelukkig doorgeprikt. Iedereen weet wat een CMS kan en welke waarde het kan toevoegen in een bedrijf.

Een belangrijke ontwikkeling is ook de enorme verbetering geweest van de kwaliteit van de website. Op redactioneel gebied (inrichting contentbeheerorganisatie) en technisch gebied (design en usability) zijn enorme stappen gemaakt. Met Web 2.0 technieken kan tegenwoordig een goede en snelle web-interface gemaakt worden.
Vraag 5 van 5
Welke ontwikkelingen en trends verwacht u ontwikkelingen op het gebied van (web) content management in de komende vijf jaar?
De inside-out gedachte die veel bedrijven nog hebben bij het opzetten van een website zal vervangen worden door een outside-in gedachte. Websites zullen steeds meer gebaseerd zijn op klantprocessen en individuele doelstellingen van bezoekers. Het web zal steeds persoonlijker worden en (Web) Content Management zal met deze trend mee gaan groeien. Na segmentatie en personalisatie zal een ‘vloeibaar’ Internet de volgende stap zijn: elke bezoeker krijgt een persoonlijke website voorgeschoteld die voldoet aan zijn behoefte op dat moment.

Content Management zal zich ook gaan richten op het mobiele kanaal. Met de opkomst van de SmartPhones zal vanaf 2011 dit kanaal niet meer genegeerd kunnen worden door organisaties.


gerelateerde blogs met thumbnail