Archives

Visie op CMS vragen

Voor een nieuw op te leveren boek van CMSSystemen.nl kregen we de vraag of we antwoord wilden geven op de volgende vragen. Dit keer over de visie op CMS. De antwoorden hierop wil ik wel met jullie delen.

Vraag 1 van 5
Hoe verhoudt web content management (WCM) zich volgens u tot het overkoepelende enterprise content management (ECM)?

WCM is een klein onderdeel van het veel omvattender ECM. Waar WCM zich alleen richt op het web-kanaal, omvat ECM de organisatie en inrichting van informatie ter ondersteuningen van bedrijfsprocessen in de volle breedte. ECM kun je onderverdelen in drie grote pijlers: Transactional (verwerken van gestructureerde data), Business (omgaan met data, zoals Samenwerken en document management) en Persuasive (overtuigen van de klant). WCM is onderdeel van Persuasive en kan samen met personalisatie, publishing (bijv. Behavioral Targeting) en Campaign Management gebruikt worden om de klant te overtuigen om een product te kopen of een dienst af te nemen.

Vraag 2 van 5
Wanneer is het voor organisaties zinvol om een WCM systeem aan te schaffen?
Een WCM-systeem schaf je aan als kwaliteit, time-to-market en het kanaal Internet een belangrijk onderdeel zijn van een organisatie. Een business case kan dit snel duidelijk maken.
Welk CMS dit zou moeten worden, hangt van vele factoren af. Voor elke organisatie en doelstelling is een CMS beschikbaar die past bij de doelstellingen die nagestreefd worden.

Vraag 3 van 5
Wat betekent het voor een organisatie om over te schakelen op (nieuwe) CMS software?
Een (nieuw) CMS betekent ook vaak nieuwe werkprocessen, rollen en verantwoordelijkheden. Het moet duidelijk zijn wie wat doet. Voor sommige bedrijven betekent dit zelfs dat er nieuwe rollen en afdelingen ontstaan. Daarnaast moeten afspraken gemaakt worden tussen bepaalde afdelingen om publicatie naar het web te waarborgen. Ook zal iemand aangewezen worden om de strategie en visie van het kanaal Internet te bepalen: waar wil je naar toe in twee à drie jaar?

Vraag 4 van 5
Wat ziet u als belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van (web) content management van de afgelopen vijf jaar?
Content Management is de afgelopen vijf jaar de kern geworden van een professionele website. Veel nieuwe ontwikkelen zijn gebouwd met of op het Content Management Systeem. Content Management is commodity geworden. De hype die ooit rond Content Management is ontstaan, is gelukkig doorgeprikt. Iedereen weet wat een CMS kan en welke waarde het kan toevoegen in een bedrijf.

Een belangrijke ontwikkeling is ook de enorme verbetering geweest van de kwaliteit van de website. Op redactioneel gebied (inrichting contentbeheerorganisatie) en technisch gebied (design en usability) zijn enorme stappen gemaakt. Met Web 2.0 technieken kan tegenwoordig een goede en snelle web-interface gemaakt worden.
Vraag 5 van 5
Welke ontwikkelingen en trends verwacht u ontwikkelingen op het gebied van (web) content management in de komende vijf jaar?
De inside-out gedachte die veel bedrijven nog hebben bij het opzetten van een website zal vervangen worden door een outside-in gedachte. Websites zullen steeds meer gebaseerd zijn op klantprocessen en individuele doelstellingen van bezoekers. Het web zal steeds persoonlijker worden en (Web) Content Management zal met deze trend mee gaan groeien. Na segmentatie en personalisatie zal een ‘vloeibaar’ Internet de volgende stap zijn: elke bezoeker krijgt een persoonlijke website voorgeschoteld die voldoet aan zijn behoefte op dat moment.

Content Management zal zich ook gaan richten op het mobiele kanaal. Met de opkomst van de SmartPhones zal vanaf 2011 dit kanaal niet meer genegeerd kunnen worden door organisaties.


Google Maps Navigation op Android

Het worden moeilijke tijden voor TomTom. Zeker sinds de introductie van Google Maps Navigation vorige week in Engeland, zal het niet lang meer duren voordat deze versie ook beschikbaar is in Nederland. Gebaseerd op Google Maps wordt de route met behulp van de GPS van je mobiel berekend en getoond. Voordeel is dat je visueel ook kunt zien hoe de omgeving eruit ziet. Indien je dit onhandig vindt, kun je ook kiezen voor een plattegrond zoals je deze kent van de TomTom. Groot nadeel zullen de hoge kosten zijn die je in het buitenland hebt (roaming van Internet).

Wat ook handig is als je je Android mobiel in de Auto Modus kunt gebruiken. Deze mogelijkheid bestaat vanaf Android 2.0. Nog even wachten met mijn HTC Hero...


Lees ook: Google Maps Navigation


De Landingspagina Score Card

Een goede landingspagina maken is niet gemakkelijk. Dit blijkt wel uit de soms rampzalige landingspagina's die je tegenkomt. Duizend keer zonde. Je krijgt tenslotte maar één kans om je product te verkopen. Vaak zijn dit pagina's die in hetzelfde concept als de rest van de website zijn opgemaakt. Hoe kan dit beter? Door aandacht te besteden aan de aspecten waar een bezoeker recht op heeft. Een goede landingspagina moet vier informatiebrokken hebben:

 • Waar gaat het over?
  De bezoeker moet snel kunnen inschatten waarde landingspagina over gaat.
 • Wat heb ik er aan?
  De bezoeker moet snel het voordeel voor zijn persoonlijke situatie begrijpen
 • Vertrouwen winnen
  Hoe zorg je ervoor dat de bezoeker jouw organisatie vertrouwd?
 • Hoe kan ik meedoen/kopen?
  Natuurlijk moet duidelijk zijn hoe de bezoeker kan meedoen óf het product kan kopen
Deze vier aspecten moeten volwaardig aan bod komen op de landingspagina. Door de volgende Score Card te gebruiken, heb je inzicht in de kwaliteit van de landingspagina.

Waar gaat het over?

Beschrijf je op een juiste manier waar de pagina over gaat? Ga ervan uit dat een bezoeker nog helemaal niets weet, als deze op een landingspagina terecht komt. Eén punt voor elk statement, maximale score is 10.
 • Is de headline van de pagina hetzelfde als de advertentie?
 • Is de boodschap van de landingspagina gefocused op één doel?
 • Kan een nieuwe bezoeker het doel van de pagina in 5-10 seconden begrijpen?
  (test dit)
 • Is het duidelijk welk bedrijf hierachter zit en wat zij doet?
  (logo en sublijn)
 • Heb je een simpele tweede beschrijving onder de headline?
 • Gebruik je bullets om het product/service te beschrijven?
 • Gebruik je een relevant en origineel plaatje (foto, diagram)?
  Liefst groter dan normaal; personen op dit plaatje verhoogt de conversie.
 • Is de boodschap op de landingspagina te vertellen als elevator pitch?
 • Geeft de belangrijkste headline antwoord op de vraag: "Waar gaat deze pagina over?"
 • Is overbodige navigatie verwijderd (bijvoorbeeld de globale navigatie), zodat de bezoeker maar op één ding kan focussen?

Wat heb ik er aan?

Hoe goed maak je duidelijk dat de bezoeker voordelen heeft aan het product of service? Eén punt voor elk statement, maximale score is 10.
 • Geeft je primaire headline een voordeel aan van het product of service?
 • Staat op de pagina een foto waarop het product of service wordt gebruikt?
 • Wordt uitgelegd wat de unique selling point (USP) is van het product?
 • Worden de voordelen van het product/service beschreven in plaats van de features?
 • Wordt er alleen informatie uitgevraagd in een formulier dat strict noodzakelijk is?
 • Is er een optie aanwezig om later te reageren op de call to action? (safety net)
 • Wordt er uitgelegd hoe gemakkelijk de aankoop is? (30 seconden, drie stappen)
 • Is de waarde van het product duidelijk aangegeven? (korting, aantal pagina's e-boek of prijs)
 • Is er een mogelijkheid om een demo te krijgen van het product/service om de bezoeker te helpen om nu een beslissing te nemen? (guided tour)
 • Zijn er testimonials aanwezig van eerdere kopers van het product/service?

Vertrouwen winnen

Het is tijd om te testen hoe goed de landingspagins in het presenteren van transparantie, integriteit en vertrouwen voor je bezoekers. Eén punt voor elk statement, maximale score is 10.
 • Zijn er meerdere contactmogelijkheden aanwezig? (telefoon, e-mail, twitter, online chat)
 • Is het duidelijk voor de bezoeker wat ze kunnen verwachten als ze de Call to Action in gaan?
 • Is de landingspagina professioneel opgemaakt?
 • Komt de huisstijl van de landingspagina overeen met de advertentie?
 • Komt de huisstijl van de landingspagina overeen met de corporate uitstraling?
 • Er zijn geen popups/popunders aanwezig op de landingspagina
 • Is er een privacy statement en voorwaarden aanwezig voor aankoop?
 • Geef je een voorbeeld (bijv. eerste hoofdstuk) of demo van het product of service op de landingspagina?
 • Zijn er logo's aanwezig die erkenning aanduiden? (SGR, Verisign, branche-logo, etc.)
 • Kun je de beweringen en feiten door anderen laten bevestigen? (onderzoeksrapporten, etc.)

Kan ik meedoen?

Hoe goed heb je de Call to Action ingericht? Eén punt voor elk statement, maximale score is 10.
 • Herhaal je een deel van je aanbod in het formulier (indien aanwezig)?
 • Gebruik je visuele hulpmiddelen om de aandacht naar de CTA te leiden? (pijlen of oogrichting)
 • Is de CTA groot genoeg?
 • Is de CTA gelokaliseerd in een prominente positie bovenaan de pagina?
 • Gebruik je witte ruimte om de CTA nog duidelijker te laten zien?
 • Gebruik je contrasterende kleuren om de CTA nog duidelijker te laten zien?
 • Heb je een vertrouwens-indicatie toegevoegd naast de CTA? (link naar privacy-statement bijvoorbeeld)
 • Staat de secundaire CTA (safety net) in de buurt van de primaire CTA en is deze minder prominent aanwezig?
 • Als er een tijdslimiet (of andere limiet, zoals aantal) duidelijk zichtbaar? 
 • Heb je het aantal links op deze pagina beperkt tot het absolute minimum?
Door het aantal punten op te tellen kom je tot je score. Heb je meer dan 25 punten gehaald, dan heb je een redelijk tot goede landingspagina. Een uitstekende landingspagina heb je als je meer dan 35 punten hebt verzameld.

Bron: The Conversion Marketing Scorecard


Multilevel backlinking

Wat is het verschil tussen een primaire en secondaire backlink? Niet zo heel veel. Professionele link builders kijken verder dan hun neus lang is en proberen de pagina waarop een link staat naar hun site ook verder omhoog te krijgen in pageranking. Door deze pagina ook te promoten, krijgt de pagina waar het om draait ook extra link juice.

Link juice

Link juice is de waarde die je meekrijgt als je een DoFollow link hebt op een webpagina. Hiervoor geldt een simpele formule:
Doorgegeven Link juice = 0.9 X Link juice van de pagina/Aantal links op de pagina.
Het aantal links op de pagina is inclusief NoFollow links. Alleen de links die DoFollow zijn, krijgen deze Link juice mee. Hoe meer links op een pagina staan, hoe minder link juice wordt meegegeven

Tertiaire backlinks

Je kunt zelfs nog een stap verder gaan en pagina's met links naar de secondaire pagina ook proberen te promoten. Hierdoor zal er meer link juice naar de secondaire pagina vloeien en uiteindelijk ook naar je doel: de primaire pagina op je eigen site.

In bovenstaand plaatje zie je dat de belangrijke subpage link juice krijgt van drie andere subpages, die ook weer link juice krijgen van de homepage. Dit soort principes zijn goed door te voeren op je eigen site. Ook kun je pagina's van andere sites promoten, waardoor ook jouw site uiteindelijk haar deel link juice zal ontvangen.

Conclusie: kijk verder dan alleen de homepage, als het om backlinking gaat.


Duplicate content penalty bestaat niet

Algemeen bekende bewering: als je content kopieert, dan kan Google je een penalty geven en in extreme gevallen zelfs een ban. Deze bewering wordt door elke internet marketeer 'klakkeloos overgenomen', zonder de bewering te checken. De werkelijkheid is volgens mij anders.

Na een zoektocht op Internet kwam ik de volgende passage tegen:

Let's put this to bed once and for all, folks: There's no such thing as a "Duplicate Content penalty." At least, not in the way most people mean when they say that.
Wat bedoelt ze hiermee? Blijkbaar is er dus wel een penalty voor duplicatie content, maar hebben wij andere ideeën hierover. In de volgende paragraaf wordt nog meer verteld:
There are some penalties that are related to the idea of having the same content as another site—for example, if you're scraping content from other sites and republishing it, or if you republish content without adding any additional value. These tactics are clearly outlined (and discouraged) in our Webmaster Guidelines:

Don't create multiple pages, subdomains, or domains with substantially duplicate content.

Avoid... "cookie cutter" approaches such as affiliate programs with little or no original content.

If your site participates in an affiliate program, make sure that your site adds value. Provide unique and relevant content that gives users a reason to visit your site first.
Blijkbaar is het heel belangrijk dat wanneer je content kopieert, ook waarde toevoegt aan deze content. Als je dat doet, dan zit je safe. Natuurlijk kun je nog altijd een penalty krijgen als je alleen maar content kopieert van andere sites en deze plaatst op je website, zonder waarde toe te voegen.

Ook wordt duidelijk in dit artikel, dat indien dubbele content op je website staat, Google ervoor zorgt dat maar één versie in de zoekresultaten wordt opgenomen: een Duplicatie Content Filter dus!
Als je verder zoekt bij Google op Duplicate Content, lees je de volgende passage:
In the rare cases in which Google perceives that duplicate content may be shown with intent to manipulate our rankings and deceive our users, we'll also make appropriate adjustments in the indexing and ranking of the sites involved.
Als Google merkt dat je expres content hergebruikt om hogere ranking te krijgen of om bezoekers te misleiden, kan het zijn dat je webpagina of zelfs gehele site een penalty krijgt.
Het gehele artikel is te lezen op Demystifying the duplicate content penalty

Conclusie: er bestaat alleen maar een Duplicate Content Filter. Een Duplicate Content Penalty wordt alleen toegepast op extreme gevallen van websites die doelbewust content kopiëren en geen waarde toevoegen.


PDF omzetten naar Word

Deze website (PDFtoword) kwam ik vandaag tegen en wil deze jullie niet onthouden. Soms krijg je waanzinnig mooie PDF's toegestuurd, waarvan je gedeeltes wilt hergebruiken in je presentatie. Met een beetje geluk kun je wel de teksten kopieren, maar de plaatjes kun je vergeten. Met PDFtoWord kun je online een PDF laten converteren (en gratis). Ook is het mogelijk om een PDF om te zetten naar een Excel bestand.


PDF bewerken

Een ander interessant tool dat ook op deze site staat is om rechtstreeks in een PDF aanpassingen te doen. Erg gemakkelijk om pagina's weg te halen of te verplaatsen en de eigenschappen van het document aan te passen. Wil je meer dan dit dan zul je wel moeten betalen. Zie: PDF bewerken.


Internet Trends update

Af en toe is het goed om de echte statistieken te bekijken van Internet Trends. Enkele bedrijven volgen deze trends cijfermatig en proberen conclusies te trekken uit deze cijfers. Morgan Stanley is zo'n bedrijf dat hiermee ook haar geld verdiend. Als je deze statistieken in een mooie presentatie stopt, krijg je een actueel overzicht te zien van de huidige Internet trends.

Trends

Enkele trends die uit deze presentatie naar voren komen:
 • De interactie op Social Media sites is al voorbij e-mailgebruik (zowel qua tijd als aantal interacties en aantal gebruikers).
 • Mobiel Internet wordt binnen 5 jaar meer gebruikt dat Internet via de desktop (opmerkelijk!)
 • Het komende mobiele tijdperk betekent ook dat er wederom aan de boom wordt geschud; nieuwe aanbieders zullen aan bod komen, de oude garde zal vechten om een top 3 positie.
 • Facebook is wereldwijd enorm aan het groeien; het wachten is op Nederland...
 • VOIP via mobiel wordt de standaard
 • Location Based Services wordt erg belangrijk in nieuwe services
 • Betalen voor content op mobiel is aantrekkelijker vanwege personalisatie
De hele presentatie kun je hieronder bekijken:


De 5 S-en van Digital Marketing

Digital Marketing wordt tegenwoordig hetzelfde genoemd als Internet Marketing. Toch impliceert Digital Marketing meer: via alle digitale kanalen (web, e-mail, interactieve TV, IPTV, mobiel, etc) kun je een klant of bezoeker bereiken. Ook gebruik je bij Digital Marketing gegevens over de klant (doelgroepen en gedrag) om de gebruikerservaring te optimaliseren, met als doel een hogere conversie te kunnen behalen of betere service te verlenen.

Welke doelstellingen die je na te streven indien je Digital Marketing goed wilt implementeren? De 5 S-en van Chaffrey en Smith geven houvast.

Chaffrey en Smith

Een doel heeft natuurlijk ook een resultaat (voordeel). In dit overzicht worden de 5 S-en uitgelegd van Chaffrey en Smith:

VoordeelHoe bereik je dit voordeelVoorbeelden
Sell
Meer verkoop
Meer online verkoop krijgen en stimuleren van offline kanalen via online. Probeer meer online klanten te krijgen die je offline niet kunt benaderen of juist door een groter productaanbod in de online winkels. Biedt lagere prijzen online aan dan in andere kanalen- Behaal 10% van de sales via het online kanaal
- Elk jaar moet online verkoop van een product met 20% stijgen
Serve
Voeg waarde toe
Geef klanten extra online voordelen of informeer over nieuwe producten (ontwikkeling) door online een dialoog aan te gaan of feedback te vragen.- Verhoog de interactie met verschillende content op de site
- Verhoog de tijd dat een bezoeker op de site is met 10% (stickyness)
- verhoog het aantal klanten dat online diensten (minstens 1 keer per maand) gebruikt naar 30%
Speak
Zoek de interactie op
Creeer een online dialoog (twee kanten op) door fora en enquetes aan te bieden. Online marketing door middel van formele onderzoeken en het monitoren van social media om kennis over je brand en product te krijgen- Van minstens 50% van je klantenbestand is het mailadres bekend
- Onderzoek online elke maand minimaal 1000 klanten
- Verhoog het aantal bezoekers naar een community met 5%
Save
Bespaar kosten
Dit behaal je door online e-mail communicatie, verkoop en service transacties; hiermee reduceer je resources (medewerkers), druk- en verzendkosten. Besparing van kosten behaal je ook door online services aan te bieden, waarmee vragen van klanten online afgehandeld kunnen worden.- Meer verkoop met hetzelfde communicatiebudget
- Verminder de kosten van direct marketing met 15% door inzet van e-mail
- Verhoog web self-service naar 40% van alle service-aanvragen en verlaag de overall kosten met 10%
Sizzle
Breid je merk online uit
Door nieuwe voorstellen, aanbiedingen en nieuwe online experiences aan te bieden- Verhoog merkbekendheid, reach en merkvoorkeur en voornemen om merk te kopen

Door deze 5 S-en van Chaffrey en Smith te gebruiken, kun je een zeer goede strategie opzetten voor Internet Marketing.


Google Follow Finder (Twitter)

Altijd geinteresseerd geweest in het volgen van Tweets van personen die dezelfde interesses hebben? Dan is Google Follow Finder de oplossing. Sinds gisteren is de Google Follow Finder aanwezig in Google Labs. Met Google Follow Finder kun je met behulp van je Twitter-account andere accounts vinden die ongeveer dezelfde volgers hebben. Ook kijkt Google naar de personen die gevolgd worden. Met behulp van deze informatie probeert Google andere Twitter-accounts te matchen aan jouw profiel.


Veel BN-ers

Wat wel opvalt is dat in de lijst (als ik 'm gebruik) veel BN-ers staan vermeld. Waarschijnlijk hebben zij een grote overlap van bepaalde volgers. Niet altijd kan ik deze keuze begrijpen.

Google Follow Finder deelt de aanbevelingen op in twee varianten:
 • Tweeps you might like
 • Tweeps with similar followers
Ga naar: Google Follow Finder


Recensie: "Invloed" van Roberto Cialdini

Het boek Invloed van Roberto Cialdini heb ik in één adem uitgelezen. Het is gewoon een goed boek en een must-have voor elke marketeer of verkoper. Ook op het Internet kun je met psychologie de klant steeds beter bedienen en hierdoor een betere conversie krijgen. Hier wijdt mijn boek "De Moderne Internet Manager" ook genoeg aandacht aan (beschikbaar per 1 juni 2010).

Eigen ervaringen

Het mooie van het boek is dat je duidelijk wordt gemaakt, hoe vaak je beslissingen automatisch neemt. Op het eind van het boek ben je dan ook bewust oncapabel; de eerste stap om iets met deze informatie te doen. De automatismen heb je als mens ook nodig om te kunnen 'overleven' in dit informatietijdperk; het is steeds lastiger om een beslissing te nemen aan de hand van een uitgebreide analyse. In het boek wordt ook beschreven dat de laatste persoon die alles wist over elke wetenschap overleden is in 1873. Nu is de informatie die beschikbaar is, maximaal 15 jaar oud. In de wetenschap is deze informatiestroom de laatste 20 jaar geëxplodeerd. Een snelle beslissing kun je vaak alleen nemen, door de 6 principes van Cialdini (social proof, autoriteit, vertrouwen, wederkerigheid, commitment en consistency en zeker schaarsheid) te gebruiken. Extrapoleer je deze conclusie, dan wordt het steeds belangrijker om deze principes te gaan gebruiken.

Een klein minpuntje over het boek is een algemeen probleem met semi-wetenschappelijke boeken. Er wordt vaak een bepaalde conclusie herhaald en excessief met voorbeelden gestrooid. Hierdoor kreeg ik af en toe het gevoel dat ik wat passages over wilde slaan.

Marketeer

Deze automatismen kun je als marketeer of verkoper sturen, waardoor je potentiële klanten kunt beïnvloeden. Als je deze 6 principes goed begrijpt, kun je ook de website en vooral communicatie naar de bezoeker aanpassen.

Beoordeling: (4/5)

Lees ook: Hoe kun je mensen overtuigen?


HootSuite op de Android

Als je nog steeds Twittert via Twitter.com, dan loop je al een jaar achter. Veel aanbieders gebruiken de Twitter-API om veel betere interfaces te bouwen, waarmee je wel overzicht kan krijgen van discussies, volgers, etc. HootSuite is zo'n applicatie. Ik gebruik HootSuite nu sinds augustus en ben er erg tevreden mee (zie ook Top: HootSuite Twitter Interface).

Android

Op mijn HTC Hero gebruikte ik nog steeds Peep; een niet al te briljante applicatie. Dit was dan ook de reden dat ik niet vaak via mijn mobiel Tweets de wereld in stuur. Hoe anders kan de wereld worden, als HootSuite ook ook op de Android gebruikt kon worden.
Voorbeeld
Nadat HootSuite al langere tijd voor de iPhone beschikbaar was, is deze nu ook uitgekomen voor de Android. Gisteravond gedownload (de gratis versie) en mee getest. De interface is handig en overzichtelijk, zoals je gewend bent van HootSuite.
Ik mis nog wel de mogelijkheid om naar Facebook een boodschap te sturen; deze mogelijkheid is wel aanwezig in de online versie van HootSuite. Misschien toch maar eens betalen voor een App...


Laadtijd pagina belangrijk bij SEO

Het is nu officieel: Google heeft aangegeven dat de laadsnelheid van de pagina opgenomen is in de lijst van ongeveer 200 paramaters die de SERP bepaalt. Hoe zwaar deze weegt is niet duidelijk. Ik verwacht dat deze factor eerder zal werken als dissatisfier: als de laadtijd te langzaam is, zal de pagina niet worden gepresenteerd in de zoekresultaten. De eerste signalen vanuit Google dat de laadtijd een factor zou worden, stammen ondertussen al uit november 2009. Ik heb zelf ook hinder ondervonden van deze nieuwe aanpak. Lange tijd was mijn weblog onvindbaar in de zoekresultaten, terwijl in Google Webmasters duidelijk werd dat de laadtijd van de gemiddelde webpagina exorbitant lang was geworden.

Meer geld verdienen

Waarom zou Google de laadtijd zo belangrijk vinden? Natuurlijk is de klant (wij) hiermee geholpen, maar ook Google zal hier blij van worden. Als de laadtijd van een pagina verkort gaat worden, zal ook het aantal pagina's dat opgevraagd wordt via Google verhoogd gaan worden (meer doen in minder tijd). Dit levert Google uiteindelijk ook weer het nodige financiële voordeel op.

Goede zaak

Ik ben zeker voorstander van paramaters die de kwaliteit van de webpagina of website benadrukken. De User Experience wordt leading. De laadtijd is er één van. Ook de waardering van de bezoeker, de opbouw van de webpagina (DrempelVrij bijvoorbeeld of netjes CSS gescheiden) of het gebruik door de bezoeker mag van mij een factor worden. Misschien zijn deze al onderdeel van de 200 paramaters die Google gebruikt....

Ook belangrijk: deze aanpassing in de Google zoekmachine heeft, volgens Google, niets te maken met de nieuwe versie Caffeine die binnenkort verschijnt.

Hoeveel impact een langzamere site of webpagina kan hebben zie je in het volgende overzicht:


Lees ook: It’s Official: Google Now Counts Site Speed As A Ranking Factor


CMS Selectie traject vragen

Voor een nieuw op te leveren boek van CMSSystemen.nl kregen we de vraag of we antwoord wilden geven op de volgende vragen. De antwoorden hierop wil ik wel met jullie delen.

NB: Natuurlijk kunnen de antwoorden nog veel concreter gemaakt worden, maar de zes antwoorden mochten maar maximaal uit 600 woorden bestaan.

Vraag 1 van 6

Waaruit bestaat een goede voorbereiding op de selectie van een web content management systeem?

Het is belangrijk om te onderzoeken wat de doelstellingen zijn voor de komende twee à drie jaar en op basis hiervan de criteria voor de website en CMS op hoofdlijnen vast te stellen. Een belangrijk gegeven is de keuze voor een statische of dynamische websites (personalisatie, segmentatie, portaal, etc.). Daarnaast moet een CMS op allerlei vlakken aansluiten bij uw organisatie. Hierbij kan gedacht worden aan infrastructuur, technologie, architectuur en niet in de laatste plaats de redactie. Het laatste gedeelte van de voorbereiding bestaat uit het vaststellen van een eisen- en wensenlijst waarbij alle belanghebbenden betrokken worden.

Vraag 2 van 6

Hoe kun je content management systemen het beste met elkaar vergelijken?

Voorheen werd een longlist van CMS-en gebaseerd op de eisen- en wensenlijst van de redactie. Tegenwoordig liggen de eigenschappen van CMS-en steeds dichter bij elkaar en voldoen ze ook allemaal aan de eisen van de longlist. Het is belangrijker om het doel van het CMS in het vizier te houden: wat moet het CMS nu bewerkstelligen? Zaken die in de voorbereidingsfase verder goed moet worden gedefiniëerd, zijn: het type website, de aansluiting op de organisatie, architectuur, technologie en de infrastructuur. Dit zijn zijn de factoren die vervolgens bepalen of een CMS op de longlist terechtkomt. Daarna kan de eisen- en wensenlijst gebruikt worden om een relevante shortlist te krijgen.

Vraag 3 van 6

Wat maakt een CMS project succesvol? Wat zijn de succesfactoren?

Een CMS project volgt een tien-stappen-plan: analyse, concept, ontwerp, HTML, functioneel ontwerp, technisch ontwerp, bouw CMS, content plaatsen, testen en live gang. Elke stakeholder geeft goedkeuring over de laatst opgeleverde stap, alvorens de volgende stap te zetten Hierdoor is er goede afstemming tussen alle betrokken partijen en is de kans klein dat later wijzigingen benodigd zijn. Het zijn deze wijzigingen die grote consequenties hebben voor de doorlooptijd en kosten. De belangrijkste succesfactoren zijn: planning, communicatie, verwachtingsmanagement en kwaliteit in iedere stap.Vraag 4 van 6

Wanneer mislukt een CMS project? Wat zijn de valkuilen?

Het is belangrijk om een goede afstemming te hebben met alle stakeholders van het project. Een veelvoorkomende valkuil is het aanstellen van een projectmanager die hoofdzakelijk beoordeeld wordt op de live-datum van een website. De website is één deel van het project; de andere delen mogen echter niet vergeten worden. Als bijv. de redactie niet of moeilijk overweg kan met het CMS, dan is het CMS project mislukt. Andere valkuilen zijn: IT kiest CMS zonder aansluiting van andere stakeholders, te late start van content creatie, HTML is niet geschikt voor het CMS, design (sjablonen en HTML) verandert tijdens het traject en het opleidingsniveau van de redacteuren is te laag.

Vraag 5 van 6

Welke aanbevelingen heeft u voor het implementatietraject?

Probeer zo snel mogelijk de redactie de mogelijkheid te geven om content in te kunnen voeren. Hiermee kan de doorlooptijd van een CMS-project verkort worden. Bovendien verwerft de redactie praktijkervaring met het CMS en worden de nieuwe rollen, verantwoordelijkheden, communicatielijnen tijdig vorm gegeven, nl. vóórdat de site live gaat.

Vraag 6 van 6

Welke gouden tip heeft u voor organisaties die WCM software willen aanschaffen?

Inventariseer de doelstellingen van de organisatie en de uiteindelijke wijze waarop deze doelstelling bereikt gaat worden op het web. Een zeer belangrijke factor is om te achterhalen wat de potentiële klant van uw bedrijf verwacht. Probeer outside-in te denken!Pagerank is lager geworden

De discussie over de waarde van een hoge pagerank wil ik hier niet voeren. Wel is duidelijk aan het worden, dat heel veel sites het laatste half jaar een lagere pagerank hebben ontvangen voor hun homepage. Incluis deze weblog die van pagerank 4 naar pagerank 3 is gezakt. Het wordt blijkbaar lastiger om een hogere pagerank te krijgen.

De Marcom top100 van Marketingfacts is sinds oktober niet meer veranderd. Dit komt hoogstwaarschijnlijk omdat de waarde van Technorati voor Nederlandstalige blogs nihil is geworden en Marketingfacts een andere rekenwijze moet bedenken voor deze top 100. De top 10 van deze lijst gebruik ik als referentie:

Verval

Heb jij ook een verval gemerkt in je eigen pagerank?


Tien Top 10 lijsten CMS

Het is altijd leuk om een top 10 van een bepaald onderwerp te maken. Nog leuker is om een top 10 van deze lijstjes te maken op het gebied van CMS. Weet je nog meer top 10 lijsten, dan kun je dit aangeven door commentaar op deze blog te posten. Ik ben benieuwd.


 1. Top 10 Open Source Content Management Systemen
  Hier staan geen verrassingen in. De top 4 is algemeen bekend.
 2. Top 10 gewaardeerde CMS systemen
  Inclusief Open Source!
 3. Top 10 van fouten tijdens CMS Selectietraject
  Alweer vier jaar oude post, maar adviezen blijven actueel.
 4. Top 10 vragen op LinkedIn over CMS
  Iedereen wil voor een kwartje op de eerste rij zitten.
 5. Top 10 CMS die op je shortlist moeten staan
  Dit zijn wel de zware jongens!
 6. Top 10 Content Management Solutions
  Wederom de duurdere CMS varianten.
 7. Top 10 Content Management Blogs
  Verrassend. Mijn blog staat er (nog) niet bij!
 8. Top 10 redenen om een CMS te gebruiken
  Een standaard lijstje. Goed om te gebruiken in je Business Case!
 9. Top 10 SEO fouten in een CMS
  Handig om te checken of je CMS hieraan kan voldoen.
 10. Top 10 trends CMS voor 2010
  Leuk om te lezen.


Usability testen zijn veel waardevoller dan verwacht

Afgelopen week heb ik voor het eerst live een usability-test meegemaakt. In een hotel in Utrecht waren twee kamers beschikbaar, waarbij elk uur een nieuw testpersoon plaats nam achter een speciaal hiervoor ingerichte werkplek. Op deze werkplek stond een schijnbaar normale PC, maar deze was tevens voorzien van een eye-tracking device, waardoor de oogbewegingen van de testpersoon zichtbaar waren voor het onderzoeksbureau. Ook een videocamera was verborgen, zodat de testpersoon zichtbaar was voor de observeerders. In de kamer ernaast kon het hele 'interview' worden waargenomen, zowel via het video-kanaal, als het eye-tracking systeem, dat aangaf waar de testpersoon naar keek. De testpersoon kreeg twee tot drie opdrachten. Een opdracht zou kunnen zijn om bepaalde informatie op de website te vinden. De opdrachten werden geanalyseerd en voorlopige conclusies werden opgeschreven.

Indrukwekkend

De eerste indruk van de waarde van eye-tracking is indrukwekkend. Wat gaan die ogen snel over het scherm. De meeste mensen zijn gewend om snel een scherm te 'screenen' op zoek naar de juiste informatie. Ook het lezen van teksten gaat razendsnel. Even wennen: het lijkt net alsof je met iemands gedachten kan meeliften. Een beetje voyeuristische gedachte, maar o zo waardevol. Wat je merkt als je met iemands zoektocht mag meedoen, is de subtiliteit van beslissingen tijdens deze zoektocht. Een verkeerd plaatje bij een aantal links kan er voor zorgen, dat deze links worden overgeslagen door het bewustzijn. Zelfs een bepaalde kleur of begeleidende tekst kan als dissatisfier dienen. Mensen zijn geneigd om snel naar deze dissatisfiers te zoeken en deze webcomponenten uit te sluiten. Ook opmerkelijk is dat banners niet worden gezien, plaatjes ook niet. Plaatjes worden wel herkend door het brein, maar er wordt niet met een bepaalde focus naar gekeken; plaatjes blijven wel belangrijk voor het gevoel dat een pagina kan geven.

Zoeken

Ook duidelijk werd de belangrijkheid van een goede zoekfunctionaliteit. Deze wordt vaak als belangrijk bestempeld door een organisatie, maar de uitvoering van deze functionaliteit laat vaak te wensen over. Zo ook bij deze test. Er zijn veel verschillende beweegredenen om een zoekmachine te gebruiken; vaak wordt de gemene deler gebruikt bij de uitvoering hiervan, waardoor veel mogelijkheden worden gemist. De zoekmachine werkt maar voor een bepaald type vraagstelling. Zonde! (Zie ook De Ideale Zoekpagina),


Bezoeker is koning

Wat natuurlijk ook een belangrijke conclusie is dat een organisatie niet kan bedenken wat de bezoeker wil op jouw website. Denk niet dat je deze wijsheid in pacht hebt, want dat heb je zeker niet. Een usability-onderzoek maakt dit wonderwel duidelijk. De bezoekers van je website handelen anders dan je hebt voorspelt. Ook wordt mij de volgende conclusie ook steeds duidelijker: een website moet zich in de toekomst steeds meer gaan aanpassen aan de individuele bezoeker. Elke bezoeker is anders, elke bezoeker wil op een andere manier informatie vinden en elke bezoeker moet op een andere manier toegesproken worden. Dit is echter niet mogelijk met de huidige Content Management Systemen en webtechnieken. Hiervoor zal een andere techniek haar intrede moeten gaan doen om deze service aan de bezoekers te gaan bieden. Behavioral Targeting heeft de mogelijkheden om dit op een zeer persoonlijke wijze aan te kunnen bieden. Het gevolg is een betere service voor de klant en bij E-Commerce sites een veel hogere conversie.

Conclusie

Usability-testen zijn waardevoller dan verwacht. De kosten die hiervoor gemaakt moeten worden, kunnen op korte termijn al terugverdient worden. De uiteindelijke winnaar is de bezoeker of potentiële klant!


Het weerbericht om je heen

Wat is Augmented Reality toch een fantastische uitvinding voor je telefoon. De een na de andere applicatie gebruikt Augmented Reality om een laag toe te voegen op hetgeen je camera ziet. Ook het weerbericht kan op deze manier weergegeven worden. Zie het huidige weerbeeld van steden om je heen, 15, 30 tot zelfs 50 km van je vandaan. Nog even en je krijgt een waarschuwing als het gaat regenen (dit moet toch al mogelijk zijn!).

Meteo 360

Met deze nieuwe app voor de iPhone kun je het weer om je heen zien: flat, 360 graden of sky-view.