Yammer met communities

Yammer is een fantastisch, gratis product dat zeer waardevol kan zijn voor bedrijven om de interne communicatie een boost te geven. Yammer kun je het best vergelijken als Twitter voor bedrijven. Ik ben zelf lid van twee Yammer-omgevingen en ben uitermate verrast door de wijze waarop intern hierop wordt gereageerd. Steeds meer medewerkers gaan actief meedoen.

Een beperking van Yammer, is dat alleen medewerkers die een Email-adres hebben met dezelfde domeinnaam, toegang krijgen tot dezelfde Yammer-omgeving. Hartstikke handig voor authenticatie en autorisatie-doeleinden. Toch is er ook de behoefte om met zakelijke partners, klanten en andere groepen ook informatie op deze wijze te delen. Blijft de voorwaarde staan: er moet een afgesloten omgeving blijven, waar ook alleen 'yammers' staan die door een bepaalde groep medewerkers gelezen kunnen worden.

Community

Natuurlijk had je al de mogelijkheid in Yammer om groepen (open of gesloten) te maken. Nu is het ook mogelijk om vanaf 1 maart communities aan te maken en informatie te delen met andere bedrijven. Dit biedt weer vele mogelijkheden...

Yammer communities


gerelateerde blogs met thumbnail