Schrijven van een ebook voor Internet managers

Een half jaar geleden ben ik begonnen met het schrijven van een Ebook. Mijn eerste insteek was om een boek te schrijven over Internet en de veranderingen van eisen op dit kanaal in de laatste vijf jaar.
Zeker de psychologische insteek gecombineerd met de rol van Internet Manager is cruciaal geworden. Niet alleen om je team, afdeling aan te sturen en politiek overeind te kunnen blijven staan in een organisatie, maar ook de psyche van de klant begrijpen is een must. Dit laatste aspect mis ik bij veel Internet Professionals. Kun je dit voordeel namelijk benutten, dan begrijp je hoe klantprocessen functioneren, hoe een conversie tot stand komt en welke valkuilen er bestaan op het web. Kun je dit toepassen op je website en ook de filosofie doorgeven aan de rest van de organisatie, dan zal de website toegesneden zijn op de klant in plaats van de organisatie, waardoor de kwaliteit van je site enorm is verhoogd.

Meer onderwerpen

Tijdens het schrijven werd me duidelijk dat er meer onderwerpen in het boek moesten komen. Een Internet Professional moet de gehele Internet-wereld kennen en begrijpen. Dit hoeft niet op zeer technisch niveau, zeker niet, maar de verbanden tussen de verschillende oplossingen en waardetoevoeging van bepaalde mogelijkheden moeten helder zijn en toegepast kunnen worden.

Een jaar of vijf geleden heb ik voor de gebieden Internet en intranet alle kennisgebieden verzameld die noodzakelijk zijn om deze kanalen goed te kunnen onderhouden. Natuurlijk zijn bepaalde gebieden meer toegesneden voor het kanaal Internet of -andersom- voor intranet. De meest gebruikte Internet-kennisgebieden heb ik ook zo veel mogelijk beschreven in mijn boek. Niet alleen de theorie, maar ook de wijze waarop je hiermee in de praktijk mee omgaat.

Voorbeelden

Natuurlijk is Internet Marketing onderdeel hiervan, net als SEO, SEM, het opzetten van een CMS-organisatie, het inregelen van goed technisch-, functioneel en contentbeheer, Multi Channel Management strategie bepalen, NLP, Behavioral Targeting, Persuasion Architecture, Zoekmachines, marketing technieken, Project Management, etc. etc.

Laatste loodjes

Afgelopen week heb ik de 200-pagina grens gepasseerd en wordt het tijd om het boek af te ronden. Dit is misschien nog wel het lastigste stuk. Alles moet herlezen worden, hopelijk licht herschreven, de context van het boek moet juist zijn, laten reviewen, volgende controle, etc. Mijn voorlopige planning is om eind februari het boek afgerond te hebben.


gerelateerde blogs met thumbnail