DigiD vs Zoekmachine??? De gemeenten zijn de weg kwijt.

Gisteren als persbericht via het ANP uitgegeven:

Gemeenten voldoen niet aan gemaakte afspraken over DigiD
Den Haag, 17 november 2009 - Gemeenten houden er nog steeds eigen authenticatiemethoden op na die conform vastgestelde afspraken allang vervangen hadden moeten worden door DigiD. De afspraak gemaakt tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen om uiterlijk per 1 juni 2009 andere bestaande elektronische identificatiemiddelen voor burgers te vervangen door DigiD, wordt door 46% van de gemeenten niet nageleefd. Dit blijkt uit het rapport Benchmark Digitale dienstverlening 2009 van Ernst & Young.

Guill van den Boom van Ernst & Young: "Deze afspraak is als resultaatinspanning geformuleerd in het 'Nationaal Uitvoeringsprogramma betere Dienstverlening en e-overheid' (NUP) en is erop gericht de huidige digitale dienstverlening te verbeteren. Het is opvallend dat zo'n grote groep gemeenten nog niet voldoet aan de gemaakte afspraken. Dit is opmerkelijk omdat het NUP een uitwerking is van de visie van het kabinet mede in reactie op de constateringen van de commissie Wallage/Postma met betrekking tot het gebrek aan regie en samenhang. Het gebruik van DigiD moet de toegang tot de overheid voor burgers transparanter en eenvoudiger maken. Het moet voorbij zijn met de diversiteit aan zelfontwikkelde alternatieven voor DigiD."

Zoekmachines gemeentelijke websites

Uit het onderzoek blijkt verder dat de zoekmachines op de sites van de gemeenten niet goed functioneren. Informatie is moeilijk vindbaar en daarnaast heeft 73% van de gemeenten meer dan één zoekmachine. Een zoekmachine voor de totale website en één voor het digitale loket. De resultaten van deze twee zoekmachines zijn totaal verschillend en zodoende verwarrend voor de gebruiker.

Van den Boom: " Een goede zoekmachine is essentieel voor de bruikbaarheid van gemeentelijke websites. Zonder goede zoekmachine worden beschikbare producten en diensten namelijk vaak niet gevonden. Het aantal digitaal aangeboden producten en diensten neemt ieder jaar toe. Het is nu zaak dat gemeenten ook gaan zorgen dat burgers deze producten en diensten kunnen vinden."Zoekmachine???
Wat een goede zoekmachine nu te maken heeft met het niet aanwezig zijn van DigiD als authenticatie-middel is mij volstrekt onduidelijk. De zoekmachines werken wel correct, alleen de informatie op het publieke gedeelte is niet op orde, waardoor het voor de gebruiker, die niet is ingelogd, onduidelijk is waar hij/zij moet zijn. Het is dus geen zoekmachine-probleem, maar een content-probleem.

Blijkbaar wordt dit persbericht gebruikt door Ernst & Young om nog meer business te genereren (zoekmachine-oplossingen)...


gerelateerde blogs met thumbnail