Persoonlijkheden op je website

Wil je je website verbeteren, dan zul je toch af en toe een analytische bril opzetten. Wie zijn je bezoekers, wat zoeken ze en wat kun je ze bieden?

Persoonlijkheid
Vele pyschiaters en psychologen hebben de mens proberen in de delen in persoonlijkheden. Hippocrates was één van de eerste die een pogin waagde.

Hippocrates
Hippocrates was ervan overtuigd dat gezondheid bij de mens afhing van de balans tussen lichaamssappen. Het menselijk lichaam zou bestaan uit vier soorten lichaamssappen: slijm, bloed, gele gal en zwarte gal.

Hippocrates deelde mensen in op:
 • flegmatisch of kalm temperament (teveel aan slijm)
 • sanguïnisch (te veel bloed) of optimistisch, gepassioneerd temperament
 • cholerisch of prikkelbaar, opvliegend temperament (teveel aan gele gal)
 • melancholisch, depressief temperament (teveel aan zwarte gal)
In de 20e eeuw kwamen daar verschillende andere indelingen bij. De Zwitserse psycholoog Dr. Carl Jung gaat uit van vier menstypen:
 • Denkers,
 • Voelers,
 • Waarnemer
 • Intuitieve mens
Daarin onderscheidde hij ook nog de introverte mens en de extraverte mens.

Welke type bezoeken jouw website?
Voor de bezoekers van je website kun je ook dit onderscheid maken. Verschillende persoonlijkheden komen op je website terecht. Een goede indeling is:
 • Concurrerend,
 • Spontaan,
 • Methodisch en
 • Humanistisch
Elke bezoeker heeft een voorkeur voor één van bovenstaande gedragingen.

Koopproces
Daarnaast komt elke potentiële klant in een ander stadium van het koopproces terecht op je website:
 • Lekker aan het browsen (per ongeluk??!)
 • Weet redelijk wat hij/zij wil
 • Weet precies wat hij/zij wil (en wil overgaan tot koop)
Dwarsdoorsnedes
Door de karakters en processen als een matrix in te tonen, krijg je 12 communicatiemogelijkheden om je bezoekers te ondersteunen in zijn koopproces.

Elk middel zal de bezoeker verder moeten drijven naar de uiteindelijke laatste stap: kopen!


gerelateerde blogs met thumbnail