Optimale lengte enquête gebruiken

Online enquêtes zijn ook vaak onderdeel van je website. Hiermee kun je op een goede manier de klant vragen wat hij/zij van de site vindt. Probeer de enquête wel kort te houden. Maak je de enquête te lang dan zal de klant afhaken (zie afbeelding):


Tips om je enquête kort te houden:
  • Behoud je focus – Verwijder vragen die niet direct met het doel van de enquête te maken hebben
  • Vraag alleen de belangrijkste vragen – Een vaakgebruikte onderzoekerss taktie is om drie ongeveer gelijke vragen te stellen; vraag er maar één!
  • Probeer afhankelijkheden in te bouwen in je vraagstelling; hierdoor zullen respondenten alleen de vragen krijgen die voor hun van toepassing is.
  • Secties random tonen. Hierdoor kunnen -voor minder belangrijke secties- wel de benodigd aantal antwoorden verkregen worden, maar heeft de respondent hier weinig last van
  • Gebruik meerdere enquêtes!


gerelateerde blogs met thumbnail