Internet of Things

Toen ik de term "Internet of Things" voor het eerste hoorde, dacht ik aan een grap; iets wat op een bierviltje in de kroeg is verzonnen. Ondertussen wordt deze nieuwe term steeds belangrijker in ons leven.

Toekomst
Technologie zoals RFID, short-range wireless communications, real-time localization en sensor networks zullen alle apparaten aan elkaar kunnen koppelen, zodat je weet wáár iets staat, wat er gebeurt in de omgeving van een apparaat en nauurlijk het allerbelangrijkst: je kunt vanuit de hele wereld communiceren met het apparaat en dus ook opdrachten geven.

Simpel gezegd: alle apparaten zullen met elkaar (meestal via het web) aan elkaar gekoppeld kunnen worden, waardoor communicatie wan en naar de gebruiker mogelijk wordt gemaakt.

Natuurlijk kennen we de bekende -nog niet altijd hoogstaande- voorbeelden:

  • de auto van afstand starten en de verwarming aan zetten
  • een container in 1 seconde scannen op de aanwezigheid van alle producten 
  • altijd weten waar je producten zijn over de hele wereld
  • huisalarm die melding geeft via sms of web
  • de huidige Philips Ambilight-TV's worden al net-enabled gemaakt
Mobiel
Je mobiel zal de komende jaren een steeds belangrijkere rol in gaan nemen om deze zaken te regelen en informatie te ontvangen. Je mobiel zal de broker worden van jouw zakelijke en leefwereld.


gerelateerde blogs met thumbnail