Gebruik DIN bij nieuwe website

DIN (Doel Inspanningen Netwerk) is ontworpen door Twijnstra en Gudde om als programmamanager de inspanningen in kaart te brengen die benodigd zijn voor een goede oplevering van een programma. DIN kan natuurlijk op kleine schaal ook gebruikt worden(bijv. bij projecten).

Gebruik dit ook bijv. bij het aanpassen van een bestaande of nieuwe website. Hierdoor maak je voor jezelf duidelijk wat je wilt bereiken en op welke manier dit moet gebeuren. Hierna kun je ook makkelijker het traject plannen en doorlopen, waardoor de kans op falen (niet opleveren of te laat) een stuk kleiner is geworden.

Wat is DIN?
DIN is bedoeld om een programma/project in te kaderen en duidelijk te maken wat het doel is. Hierna zullen de activiteiten in kaart worden gebracht. Deze activiteiten moeten allemaal bijdragen tot het behalen van het doel (of meerdere doelen). Is dit niet het geval, dan zal de activiteit niet uitgevoerd worden. Hierdoor forceer je jezelf om goed na te denken wat je precies wilt bereiken en hoe dit bereikt wordt.

Wens, eis en gebeurtenis

Het opstarten van een nieuw traject gebeurt niet zo maar. Er is altijd één of meerdere redenen om een traject te starten:
  • wens
    Voorbeelden: verbeter de usability van een website, verhoog de conversie, nieuwe look-and-feel nodig
  • eis
    Voorbeelden: de website moet meer dan 1 miljoen bezoekers per maand kunnen ontvangen, de website moet drempelsvrij zijn
  • gebeurtenis
    Voorbeelden: fusie van twee bedrijven waardoor nieuwe website nodig is, economische krisis waarvoor ander businessmodel benodigd is
Deze zaken komen bovenaan de DIN te staan en is input voor het uiteindelijke doel van het traject.

Bepaal doel
Daarna zal het doel van het traject bepaald moeten worden. Natuurlijk SMART. Het doel moet en kun je met zo veel mogelijk mensen in de organisatie bespreken. Hierdoor kun je de uiteindelijke definitie van je doel aanscherpen.
Meestal zijn dit ER-doelen. Doelen zoals: ik wil meER bezoekers op mijn website, de bezoeker moet snellER kunnen navigeren, etc.

Decompositie
Om je doel te kunnen behalen, zijn verschillende hoofdactiviteiten benodigd. Denk hierbij aan Design, Bouw, Projectmanagement, Opzetten contentbeheerorganisatie, etc.

Deze activiteiten zijn allemaal benodigd om het doel te behalen. Meestal zijn 4-6 hoofdactiviteiten meer dan voldoende om je doel te bereiken. De programmamanager wijst per hoofdactiviteit één persoon aan die verantwoordelijk is.

Activiteiten
Om een hoofdactiviteit op te leveren zijn meerdere activiteiten noodzakelijk. Vaak kun je een activiteit weer onderverdelen in subactiviteiten, etc. Kan een activiteit niet eerder starten, voordat een activiteit is opgeleverd, dan zal dit ook in de DIN worden opgenomen.

Via pijlen kan aangegeven welke activiteiten nodig zijn om een doel te halen, welke subactiviteiten benodigd zijn om een activiteit op te leveren en welke activiteiten opgeleverd moeten worden, voordat een ander activiteit opgestart kan worden.

Per activiteit is wederom één persoon verantwoordelijk voor de oplevering. Het hoeft niet degene te zijn die daadwerkelijk het werk uitvoert (bijv. schrijven van FO), maar wel aangesproken over de oplevering hiervan.

Producten
Soms kan een activiteit een product opleveren (HTML, PDF, PowerPoint-presentatie, Verslag, Functioneel Ontwerp, etc.). Deze producten staan geheel onderaan de boom en kunnen gebruikt worden door de programmamanager om het traject te plannen.
Vaak worden producten gebruikt als input voor een volgende activiteit.

Meer weten over DIN: Maak een DIN.


gerelateerde blogs met thumbnail