Archives

Nog meer blog tips

Je kunt ze overal vinden: tips om een goede blog op te zetten. Natuurlijk is dit een enorme lijst. Aan deze lijst ga ik er nog een paar (redelijk bekende) toevoegen:

 • Nooit een donkere of zwarte achtergrond
  De eerste indruk van een bezoeker is verkeerd: men denkt dat dit een hackers site is. Hou je blog dus blond (witte achtergrond)!
 • Witregels
  Gebruik genoeg witregels in lange paragrafen. Maximaal 4 zinnen per paragraaf. Gebruik vette kopjes voor meer samenhang tussen de paragrafen.
 • Gebruik een .nl of .com extensie
  Ik heb deze fout zelf ook gemaakt (voorheen heette deze blog: http://erwin-sigterman.blogspot.com). Zoekmachines houden van eigen domein-namen!
 • Post regelmatig
  Ik probeer minimaal 5 keer per week een blog te schrijven. Hierdoor is het nu mogelijk binnen een uur een top 10 ranking te krijgen in Google (natuurlijk niet op alle zoektermen ;-)
 • Gebruik webstatistieken
  Hierdoor weet je wat bezoekers precies doen op je blog en welke content bezoekers interessant vinden.
 • Reageer ALTIJD op een reactie
  Hierdoor krijg je uiteindelijk meer respons en zullen nieuwe bezoekers ook eerder geneigd zijn een reactie te plaatsen. Door een reactie DoFollow te maken, zul je ook meer reacties krijgen.


Eerste verjaardag SiggyVolgt.nl

Vorig jaar in de laatste week van augustus ben ik begonnen met het schrijven van deze weblog. Puur voor mezelf.

Langzamerhand werd duidelijk dat de interesses die ik ook op deze blog (be)schrijf, ook door vele anderen worden gedeeld. Ook het commentaar op de blogs geeft aan dat de blog goed gelezen worden en de webstatistieken gaven dit ook aan.

SUPER!!!!


Projectplan voor nieuwe website maken

Er komt een tijd dat een nieuwe -informatieve- website nodig is voor een organisatie. Dit betekent dat het een en ander moet gebeuren en mensen betrokken moeten worden bij deze happening. Naast politiek, samenwerking tussen afdelingen, communicatie en andere zaken die geregeld moeten worden, is het zoeken van een juiste implementatie-partner ook belangrijk. De website zul je -over het algemeen- in een CMS moeten plaatsen.

NB:
Ik ga ervan uit dat via BiSL wordt gewerkt.

Benodigde activiteiten

 • Welke activiteiten zijn benodigd om een nieuwe look-and-feel op te leveren met behulp van een CMS?
 • Welke randactiviteiten zijn benodigd om uiteindelijk een site gepubliceerd te krijgen en redactioneel goed te kunnen onderhouden?

Twee simpele vragen waarvoor je een globaal antwoord kunt geven. Natuurlijk zal dit per website verschillen en kunnen er andere activiteiten aan toegevoegd worden. Begin in ieder geval met de volgende structuur:

 • Projectorganisatie opzetten
 • Design
 • Bouw
 • Content

Projectorganisatie opzetten
Voordat begonnen kan worden aan een project zal een projectorganisatie opgezet moeten worden. Naast de projectmedewerkers, rollen en verantwoordelijkheden, zullen ook budgettaire zaken geregeld en resources geclaimd moeten worden. Daarnaast zal een globale planning gemaakt worden en de betrokken partijen worden geïnformeerd.

Benodigde acties:

 • Document met projectorganisatie opleveren. Om tijdswinst te behalen kan dit een A4 zijn waarop medewerkers (met naam), hun rol en de verantwoordelijkheden worden genoemd
 • Budget vrij maken voor projectmedewerkers.Dit geldt voor eigen medewerkers, maar ook voor andere afdelingen (denk aan functioneel beheerders) en evt. leveranciers (ontwikkelaars, webstatspakket, etc.)
 • Mogelijkheid tot uren schrijven
 • Globale planning van het traject. Denk aan de geldende release-planning voor je organisatie
 • Resources inplannen en reserveren
 • Change management inlichten (Change Management Board)
 • Etc.

Change Management Board
Bij het Change Management Board moeten changes (en dus ook een nieuwe release) worden ingediend en ingepland. Tijdens deze (maandelijkse) vergadering zijn meer partijen aanwezig die van dezelfde resources gebruik maken (ontwikkelaars, functioneel beheerders, architecten, etc.). De planning voor je nieuwe website moet hier worden voorgelegd en worden goedgekeurd. Vaak zul je je planning weer kunnen aanscherpen na deze meeting.

Design
Tijdens de design-fase zullen de volgende producten opgeleverd worden in de volgende volgorde:

 • Concept
 • Grafisch design
 • Interactie-ontwerp
 • HTML
 • Functioneel Ontwerp
 • Technisch Ontwerp

In principe lopen deze stappen chronologisch. Om tijdswinst te behalen kan soms al begonnen worden met het volgende product. Nadat een product is opgeleverd zal deze afgetekend moeten worden door alle partijen. Latere wijzigingen in één van de producten kan grote impact op een volgend product hebben en dus ook op de doorlooptijd.

Concept
Tijdens de concept-fase wordt via een informatie-analyse een concept opgeleverd. Dit is de input voor het grafisch design die het concept visueel toont. Hierbij is vaak de marketing-afdeling bij betrokken.

Grafisch design
Het opleveren van het grafisch design is vaak een periode waarin veel gediscussieerd wordt, voordat een definitieve versie opgeleverd wordt. Erg belangrijk hierbij is dat elk mogelijke interactie via een grafisch design wordt weergegeven. Hiermee bepaal je hoe een website eruit komt te zien. Dit traject (samen met de concept-fase) kan bij grote trajecten een half jaar duren.

Ook zal het grafisch design onderworpen moeten worden aan de huisstijl-eisen.

Interactie-ontwerp
Het interactie-ontwerp (=IO) is erg belangrijk. Zonder een IO is het niet duidelijk op welke wijze een bezoeker interacteert met de website en welke mogelijkheden aanwezig zijn op de website.

Het opleveren van een IO brengt meestal nog enkele uitbreidingen op het grafisch design met zich mee.

HTML
De opgeleverde HTML moet voldoen aan veel voorwaarden, zoals:

 • drempelsvrij
 • flexibel
 • uitbreidbaar
 • content netjes aanpasbaar
 • geschikt gemaakt voor een CMS
 • huisstijl-eisen.
Functioneel Ontwerp
Het Functioneel Ontwerp (=FO) bepaalt welke contenttypes benodigd zijn om de website te onderhouden (=redactieomgeving) en welke sjablonen benodigd zijn om een website op te leveren. Daarnaast zullen de afhankelijkheden van deze sjablonen en de benodigde flexibiliteit van contenttypes en sjablonen worden aangegeven.

Dit Functioneel Ontwerp is het belangrijkste document voor de bouwfase. Dit FO moet je zeker goed laten keuren door de business en functioneel beheer.

Technisch Ontwerp
Soms is het noodzakelijk om bepaalde oplossingen verder uit te diepen in een Technisch Ontwerp. Dit Technisch Ontwerp zal meestal worden aangeleverd worden door de implementatiepartner en goedgekeurd worden door Functioneel Beheer en de business.

Hierbij spelen factoren mee als inrichting zoekmachine, applicaties, webstatistieken, etc.

Bouw
Tijdens de bouwfase zal functioneel beheer en de implementatiepartner veel samenwerken. Normaliter zal functioneel beheer een impactanalyse aanvragen waarin het werk wordt beschreven dat wordt opgeleverd. Dit kan pas gebeuren als precies vaststaat wat de implementatiepartner moet opleveren.

Bij een nieuwe website kan ook gekozen worden om de implementatiepartner in de projectorganisatie te betrekken. Hiermee kan tijdwinst behaald worden. De implementatiepartner zal betaald worden aan hand van time and material.

De bouw kan meestal in vier gedeeltes worden opgeleverd:

 • Redactieomgeving inrichten (voor content)
 • templating, .NET, PHP, etc.
 • Testen
 • Documentatie

Redactie-omgeving
Deze opdeling is gemaakt, zodat het zo snel als mogelijk is om de content al in het CMS te kunnen plaatsen. Aangezien het invoeren van content in een CMS ongeveer dezelfde doorlooptijd heeft als de bouw van het systeem, kan hier veel tijdswinst mee behaald worden. De redactie-omgeving kan op productie worden opengesteld.

Templating, .NET, PHP, etc.
Voor de oplevering van de nieuwe look-and-feel van een website zijn aanpassingen benodigd in code en CMS-sjablonen. Deze aanpassingen zullen opgeleverd worden op acceptatie.

Testen
Natuurlijk dient het geheel getest te worden op acceptatie voordat de code en sjablonen vrijgegeven kan worden naar productie. Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor dit traject. Deze testen behelsen oa. PAT, FAT en GAT.

Om tijdswinst te behalen, kunnen goedgekeurde gedeeltes van code en sjablonen op productie geplaatst worden, zodat de website geleidelijk opgebouwd kan worden. Ook hier is Functioneel Beheer leidend in de beslissing, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de continuiteit van de productie-omgeving.

Content
Het publiceren van de website kan niet zonder nieuwe content. Via nieuwe contenttypes en bestaande contenttypes kan de website opgebouwd worden. Dit traject zal meestal geleid worden door de communicatie-afdeling.

Deze fase kan een enorm lange doorlooptijd hebben. Dit komt vaak omdat er meerdere eigenaren zijn van de content en andere partijen ook de content controleren op bepaalde zaken (denk aan juridische zaken, correct taalgebruik, correcte informatie, etc.). De projectmanager van dit traject zal de verwachtingen goed moeten managen en ruim van te voren aangeven dat dit een langdurig proces is. Ook zullen de betrokkenen op tijd geïnformeerd en geïnstrueerd moeten worden.

Hier zijn meerdere fases te herkennen:

 • Content invoeren + check door bijv. juridische zaken
 • Pagina’s publiceren
 • Context website en content controleren
 • Controleren en testen website

Live
Daarna is de website klaar om live-gezet te worden. Tijd voor champagne!!


Toekomst van Google

Waar gaat Google heen de komende jaren?

Ik vond een "niet al te makkelijke presentatie" over Google waarin hun strategische keuzes worden uitgelegd. Er zaten een paar eye-openers in voor mij. In de presentatie wordt nog niet gesproken over plannen van Google om volgend jaar Google OS te lanceren.


Klantbelevingsmeter - wat vindt de klant van ons?

Eén van de projecten waar ik het laatste jaar aan mee heb gewerkt is het inrichten van een Klantbelevingsmeter. Natuurlijk deden we jaarlijks onze klanttevredenheidsmeting op het internet en doen we hier onderzoeken naar. Zelfs op het Call Center werd elke 20e beller geautomatiseerd doorverbonden met een computer(stem) en werden wat simpele vragen gesteld. Deze informatie wordt gebruikt om onze kanalen nog beter in te kunnen richten.

Medewerker

Probleem is: de medewerker wordt hier niet direct bij betrokken. Hopelijk krijgt hij/zij eens in de paar maanden wat mooie grafieken te zien, waarin duidelijk werd dat de klanttevredenheid verhoogd is.

Hoe mooi zou het zijn als de klant direct feedback kan geven op de medewerker?

Hiermee kan de medewerker een spiegel worden voorgehouden.

Face to face en telefonie
Een medewerker heeft over het algemeen twee soorten contacten met de klant:
 • face to face
 • telefonisch (inbound en outbound)
Natuurlijk zijn er andere kanalen in aankomst, zoals Chat, E-mail, Twitter, etc..
Deze kanalen zijn echter nog niet volwassen genoeg om goede klantcontacten mee te onderhouden.

Face to face
Na een face to face gesprek kreeg de klant de mogelijkheid om feedback te geven over het zojuist gevoerde gesprek. De medewerker waarmee contact was geweest was dan al geen onderdeel van dit traject.

De feedback kon direct gegeven worden door een enquête op kantoor:
 • via een webformulier op een beschikbare PC (voorkeur 1),
 • via papieren formulier
of thuis:
 • via een webformulier waarvan een link werd gestuurd via e-mail (voorkeur 2),
 • via papieren formulier die verzonden moest worden naar het kantoor (handmatig verwerken)
Telefonie
Bij een outbound telefoon-gesprek moet de medewerker aan de klant doorgeven dat, nadat het gesprek is beëindigd, een enquête gestart gaat worden. Met behulp van een technische truuc wordt het gesprek overgenomen door een computer die via spraakherkenning vragen kan stellen en beantwoord kan krijgen; de medewerker kan dit gesprek niet volgen.

Rapportages
De medewerker heeft de mogelijkheid, met een vertraging van een week, om de ingevoerde enquêtes geanomiseerd in te zien. De manager kan deze informatie geaggregeerd inzien.

Meten
Opmerkelijk is dat medewerkers op een andere manier het gesprek aangaan, omdat ze weten dat de klant hun gesprek kan beoordelen. Dit psycholgische effect levert een grote winst op. Daarnaast is het voor de medewerker duidelijk waar zijn/haar zwakke punten liggen en kan deze, samen met de coach, verbeteren.


Hype Cycle 2009

Elk jaar komt Gartner met de Hype Cycle for Emerging Technologies (de langstlopende Hype Cycle die wordt gepubliceerd).

In deze Hype Cycle wordt duidelijk gemaakt welke technologiën op haar hoogtepunt bevinden en welke mainstream zijn.
Leuker is dat met de Hype Cycle ook de zogenaamde tegenvallers (de glijdende helling) worden getoond; de technologien waarvan veel werd verwacht (gehyped) en nu tegen beginnen te vallen. Voordeel hiervan is dat dit meestal de vooravond is van een technologie dat geaccepteerd wordt.

Voor groter exemplaar: Hype Cycle

Twitter
Microblogging, zoals Twitter staat op het punt om tegen te vallen. Dit betekent dat de hype al voorbij is en mensen zich afvragen wat het nut is van deze technologie (mensen haken af).

Main stream
Corporate blogging en Web2.0 staan op het punt om geadopteerd te worden door de crowd. Dit betekent dat media hier de komende tijd steeds minder over gaan schrijven. Het is gemeengoed geworden. Ik merkte dit ook al met het boek Wikinomics, dat ik tijdens mijn vakantie heb gelezen; Web2.0 leeft niet meer en is al (bijna) gedateerd.

Bijna hype
Augmented Reality staat op het punt om gehyped te worden. Ik heb zelf al het idee dat we al op dit punt zijn aanbeland. De Hype Cycle geeft wel aan dat het nog 2 tot 5 jaar duurt voordat Augmented Reality als gemeengoed wordt geaccepteerd.

Human Augmentation
Ook Human Augmentation komt er aan. Dit betekent dat het mogelijk is om implantaten in het menselijk lichaam te plaatsen om functionaliteiten te herstellen (verlies van gehoor) of te verbeteren.

De man van 6 miljoen is er over 10 jaar!
NB:
Voor meer uitleg over de Hype Cycle: Mastering The Hype Cycle


Layars, layars en nog meer layars

De trend op dit moment is Augmented Reality. Na de webcam is nu de telefoon aan de beurt. Het Nederlandse bedrijf Layar heeft een browser voor je telefoon ontwikkeld (Layar), waarmee je de werkelijkheid via je camera kan uitbreiden met een extra laag (layar). Hierop staat extra informatie over hetgeen je door de camera ziet. Wel heb je hier een camera voor nodig met kompas, GPS en hellingshoekmeter.

Meer layars
Deze maand is Layar global gegaan, waardoor veel initiatieven voor extra layers mogelijk worden. Op dit moment zijn 87 layars beschikbaar.

Ook kunnen bedrijven zelf layars toevoegen. Zo is het bijv. mogelijk om de dichtsbijzijnde brievenbus te vinden (tja, wie gebruikt dit nog?) of een goed restaurant. Maar ook informatie over een historisch gebouw en rondleidingen door een stad zijn mogelijk. Alles wat je om je heen ziet kan ook getagt worden en worden gevonden in een layar.


Recencie Wikinomics (boek)

Het boek Wikinomics had ik al een jaar op de boekenplank liggen en tijdens mijn vakantie ben ik begonnen aan het lezen van dit toch -in de webwereld- zeer bekende boek. Na het eerste hoofdstuk irriteerde ik me al aan de gedateerdheid van de voorbeelden. Vaak werd Web2.0 uitgelegd met voorbeelden waarvan de hype al lang geweest was. Ook merkte ik dat veel termen en ideeën al gemeengoed zijn geworden. Snel het jaar bekeken wanneer dit boek voor het eerst is uitgekomen: 2006!


Ouderwets
In drie jaar tijd is 'onze wereld' al gewend aan de zaken die nu op het web zijn verschenen. In 2006 was dit nog nieuw en derhalve was dit boek toentertijd een voorloper op de hype van Web2.0. Ook de andere voorbeelden van voornamelijk Amerikaanse bedrijven en websites geven de Nederlandse lezer het gevoel dat zij niet tot de juiste doelgroep behoren. Jammer.

Conclusie
Een goed boek van 2006 dat in 2009 al niet meer veel toevoegt. Zo snel gaat het in de webwereld! Voor de mensen die nog weinig weten van Web2.0 is dit boek zeer nuttig.


3d weergave via eye-tracking

Je mobiel houd je ogen in de gaten en reageert hiermee door 3d-plaatjes (met schaduw) te maken. Ziet er erg cool uit:


Adsense in XML Blogger templates

Natuurlijk is het mogelijk om Adsense via een Widget op blogspot te krijgen, maar wat als je dit in de HTML wilt inpassen? Dan werkt het opeens niet meer. Dit komt omdat deze HTML opgeslagen wordt als XML en de javascript-code verandert.

Op Eblogtemplates.com staat een converter om toch Adsense (of andere javascript) toe te voegen aan je XML Blogger template.


Internetcursus tegen slapeloosheid

Vijf tot tien procent van de Nederlanders heeft last van chronische slapeloosheid. Vanaf woensdag wordt een zelfhulppakket voor chronisch slapelozen via het internet aangeboden.

De denk- en doe-oefeningen in deze training bleken al eerder in een leerboek effectief. Slaaponderzoeker Jaap Lancee van de Universiteit Utrecht onderzoekt nu of de oefeningen ook via een internettraining werken.
''Mensen slapen vaak slecht en kunnen daardoor eerder geïrriteerd raken of zich beperkt voelen in het dagelijks functioneren'', aldus Lancee.

Volgens de slaapdeskundige is het na het verdwijnen van de slaapmedicatie uit de ziektekostenverzekering belangrijk te zoeken naar alternatieven zoals een internettraining.

Lees verder: http://www.insomnie.nl/over.de.makers.html


Spam versturen verboden per 1 oktober 2009

Elke dag weer krijg je spam binnen via mail; het kost het Nederlandse bedrijfsleven 3,3, miljard euro per jaar.

Een op acht
We zijn zelf ook mede oorzaak van dit probleem: één op de acht mensen die spam leest, heeft ooit een spamproduct gekocht!

Einde spam in Nederland?
Vanaf 1 oktober 2009 is het verboden in Nederland om SPAM te versturen. Eens kijken of dit enigzins merkbaar is in je mailbox...


Ga terug in de tijd met Darwin

Zoek een leuke foto van jezelf met vooraanzicht en gebruik dit tool om te zien hoe jij in de prehistorie eruit zou zien. Hilarisch om dit bij vrienden te doen en via email de resultaten naar elkaar te mailen. Het is tenslotte het jaar van Darwin!


Resultaten van mijn vriendin:Sorry schat!

De website:


Javascript voorbeelden

Op zoek naar Javascript-voorbeelden voor:

 • kalenders
 • datum en tijd
 • documenten
 • dynamische content
 • form effects
 • spelletjes
 • image effects
 • links en tooltips
 • menus en navigatie
 • muis en cursor
 • (tekst) scrollers
 • tekst animaties
 • RSS
Ik gebruik altijd DynamicDrive.


Op vakantie

Even wat minder blogs de komende twee weken (heb er wel wat klaargezet). Ben lekker op vakantie in Zweden en Denemarken.


Twitter gevaarlijk voor je gezondheid

Een onderzoek uit de USA wijst uit dat mensen die Twitteren of SMS-en in de auto 23 (!) keer meer kans hebben op een ongeval.Top: Groepsrekening betalen

Als je met een grote groep verschillende dingen doet is de afrekening van de kosten altijd een hekel punt. Wie heeft wat betaald en wie deed er mee? Al snel worden er vage berekeningen uit de mouw getoverd om het geheel makkelijk berekenbaar te maken en zijn er altijd weer 1 of 2 die buiten de boot vallen en meer moeten betalen. Bummerrr.....

Handig is de website Groepsrekening.nl waar je de kosten inzichtelijk kan maken. Iedereen die wat betaald heeft kan dit invullen en aangeven wie daar aan heeft meegedaan. De saldo wordt dan automatisch berekend en ieder lid van de groep kan dit overzicht raadplegen en controleren.

NB:
Lijkt heel erg op dat progje dat ik in mijn studententijd had geschreven voor mijn studentenhuis.