MijnOverheid berichtenbox

Ooit zal alle berichtgeving van (semi)overheid gaan verlopen via MijnOverheid.nl, de portal van de overheid. Voordeel van één portaal is natuurlijk dat alles via één kanaal verloopt. Handig hierbij is dat je een alert in kunt stellen die aangeeft wanneer er een nieuw bericht is binnengekomen. Dit alert kan een mail of SMS zijn.

Uniek mailadres
Elke Nederlander heeft straks de beschikking over een eigen mailbox en dus ook een mailadres bij MijnOverheid.nl. Een (semi)overheidsinstelling hoeft dan alleen nog maar een mail te sturen naar deze mailbox om een bericht in MijnOverheid.nl te plaatsen. Een kind kan de was doen!

Voorbeelden:

  • UWV kan een melding doorgeven wanneer de uitkering is overgemaakt (wordt nu aan gewerkt)
  • APK keuring herinnering
  • Paspoort verlengen
  • Aanvraag Bouwvergunning

Wachten op de eerste
Al lange tijd is het wachten op de eerste (semi)overheidsinstelling die al haar berichtenverkeer via deze site laat verlopen. RDW is hiermee gestart!

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) gaat als eerste overheidsinstantie de Berichtenbox gebruiken. Dat is een dienst waarmee overheden digitaal berichten naar burgers kunnen sturen. Mensen kunnen met DigiD inloggen in de mailbox. De Rijksdienst hoopt hiermee significant kosten te besparen. In de toekomst moeten andere overheidinstanties op de Berichtenbox aangesloten worden. Ook moet tweerichtingsverkeer, van de burger naar de overheid, mogelijk worden.

Mensen die meedoen, krijgen in een privémail het bericht dat zij in de Berichtenbox informatie hebben ontvangen. In de toekomst kunnen burgers ervoor kiezen om brieven van de overheid alleen nog digitaal of ook nog fysiek te ontvangen.

De RDW verstuurt jaarlijks zo'n zes miljoen brieven ter herinnering aan het verlopen van de APK. In Denemarken is al een dergelijk systeem, Eboks. Daar is de kostenbesparing 80 procent per brief en wordt op jaarbasis een miljard ton minder papier gebruikt.

Aansluiten bij de Berichtenbox staat open voor alle overheids- en semi-overheidsorganisaties die hun correspondentie met burgers via de digitale
weg willen laten verlopen.

De berichtenbox is de komende maanden alleen toegankelijk voor klanten van de RDW, via hun site. In de loop van het jaar krijgen burgers ook via het overheidsportaal MijnOverheid.nl en via de websites van de aangesloten overheidsorganisaties toegang tot deze persoonlijke berichtenbox.


gerelateerde blogs met thumbnail