DigID steeds vaker gebruikt

In 2008 is het gebruik van DigID nog verder gestegen. Niet het aantal DigID accounts is verhoogd (zo'n 7 miljoen), maar juist het gebruik hiervan.

Oorzaak
Oorzaak is natuurlijk het bijna verplichte gebruik van DigID bij het doen van de belastingaangifte en de steeds verdergaande ontwikkelingen bij semi-overheden (UWV, voormalig CWI, SVB, IBG) en -last but not least- natuurlijk de gemeenten. Vooral deze laatste groep gebruikt DigID steeds vaker om online gemeentelijke zaken af te kunnen handelen.

Rest
Daarnaast valt de afwezigheid van niet-overheidsinstellingen op. Alleen Agis Zorgverzekeringen gebruikt DigID in voldoende mate. Jammer. DigID kan namelijk uitstekend gebruikt worden om Nederlanders te kunnen identificeren aan de hand van haar/zijn BSN.


gerelateerde blogs met thumbnail