Zoeken in wetenschappelijke artikelen

Artikelen van Universiteiten en bepaalde onderzoekinstellingen worden door Google hoog aangeschreven; deze artikelen zijn meestal wetenschappelijk onderbouwd en derhalve kun je aannemen dat dit een belangrijke bron moet zijn.

Google Scholar
Google heeft de mogelijkheid om te zoeken binnen deze collectie "Wetenschappelijke Artikelen" via Google Scholar. De ranking van artikelen gaat ongeveer gelijk als de normale Google, alleen lijkt de parameter Geciteerd door van doorslaggevende aard te zijn.
Logisch, hoe vaker geciteerd (is equivalent aan backlink), hoe hoger de waarde van een artikel.

Voor een snelle uitleg: Google Wetenschap Help.
Google Scholar is nu nog in Bèta.


gerelateerde blogs met thumbnail