Mag je baas je mail lezen?

Ja dus!


Ondanks het feit dat de privacywet ook geldt op de werkvloer, mag je baas wel je mail doorlezen. Maar niet zo maar!

Baas
Je baas moet:
  • van te voren aangeven dat je mail gelezen kan worden
  • en er moet een bedrijfmatige reden zijn om de mail te lezen (bijv. uitlekken van geheime gegevens)
  • dit moet goedgekeurd zijn door bijv. de OR
Betekent dit dat je baas je mail zo maar kan lezen. Nee dus!

Volgorde
Ook zal, indien er sprake is van verdachte praktijken zal de volgende volgorde toegepast worden. Dit om zo laat mogelijk werkelijk de inhoud in te gaan.
  • aantallen emails: klopt dit met de functie?
  • verhouding interne t.o.v. externe mails: klopt dit met de functie?
  • wat voor typen attachments worden gebruikt? Een JPG bevat natuurlijk andere zaken dan een PDF of Word-document
  • inhoud van attachments bekijken: klopt dit wederom met de functie
  • verhouding privé/zakelijk mail
  • daarna kan, nadat bovenstaande vragen aanleiding geven, de mogelijkheid geboden om de mails inhoudelijk te bekijken
Archief
Een ander issue is dat werkgevers steeds vaker de mail moeten archiveren. Zeker indien dit zakelijke mail betreft.

Conclusie
Houd er rekening mee dat mail op je werk ooit gelezen kan worden. Bijvoorbeeld indien duidelijk is dat bedrijfgeheimen zijn gelekt kunnen alle mails doorgespit worden. 
Dit betekent niet dat je geen privé mail mag sturen; hier zal geen enkele baas problemen mee hebben!


gerelateerde blogs met thumbnail