Dyslexie te lijf in karaoke-stijl

Dit opmerkelijk bericht kwam ik tegen in het blad Dixit dat de ontwikkelingen op het gebied van spraak- en taaltechnologie bijhoudt:

Dyslexie
Komend schooljaar begint een bijzonder project om kinderen met dyslexie beter te leren lezen en spellen. Dyslexie is een toenemend probleem op school en werk. Het wordt vaker en ook eerder ontdekt en bovendien is Dyslexie ook lastiger in de moderne kennissamenleving waarin het lezen (handleidingen, webpagina’s, e-mails) steeds belangrijker wordt. Telecats heeft spraaktechnologie ontwikkeld waarmee schoolboeken op een karaoke-manier worden voorgelezen.

Intensieve training
Wie leesblind is, heeft moeite met het in hoog tempo verwerken van geschreven informatie. Ook het spellen ofwel het correct schrijven van woorden is voor dyslectici erg moeilijk. Hoewel dyslexie niet echt genezen kan worden, kan door intensieve training er wel voor gezorgd worden dat kinderen een beter woordbeeld krijgen en een betere koppeling tussen het gesproken en geschreven woord kunnen leggen. Een manier om een betere koppeling tussen het geschreven en gesproken woord te maken is door accentuering van het geschreven woord wanneer het wordt uitgesproken zoals dat bij karaoke-songs gebeurt: woorden die gezongen worden
lichten op op het TV-scherm.

Voorlezen
Met een computer met een geluidskaart én met behulp van moderne spraaktechnologie kan het voorlezen en het gelijktijdig accentueren van het uitgesproken woord makkelijk gedaan worden. Er zijn twee manieren om dit te doen. Óf de ouder (of iemand anders) leest de tekst in z’n geheel voor óf de computer leest de tekst voor. In beide gevallen berekent de computer vervolgens wanneer ieder woord moet worden opgelicht of onderstreept.

Dit accentueren van het woord op het moment dat het wordt voorgelezen heet het
oplijnen van woord en spraak.

Basisscholen
In eerste instantie wordt het project aan zes basisscholen aangeboden. De komende maanden zullen vooral in het teken staan van het testen van het systeem, het uitzoeken van de snelheid waarmee de teksten moeten worden voorgelezen en van de wijze waarop teksten op het computerscherm getoond moeten worden om de beste resultaten te verkrijgen. Daarna volgt een verdere uitrol van het dyslexie-project.


gerelateerde blogs met thumbnail