Schrijven op B1-niveau achterhaald?

Bij veel contentmanagement-beheeroganisaties is het schrijven op B1-niveau ondertussen ingeburgerd. Alle teksten in brieven, e-mails en webteksten die voldoen aan dit niveau zorgen ervoor dat 95% van de Nederlanders de inhoud begrijpt.


Vmbo
Simpeler taalgebruik is op dit moment ook doorgevoerd in de boeken die gebruikt worden op het Vmbo. Wat blijkt nu? De leerlingen begrijpen deze teksten minder dan de teksten die voorheen gebruikt worden. Wel bijzinnen dus!
Taalwetenschapper Jentine Land promoveert volgende week aan de Universiteit Utrecht op dit onderwerp.

B1 niveau achterhaald?
Blijkbaar is de perceptie dat we het laagste niveau moeten hanteren om iedereen begrijpelijke teksten aan te bieden niet juist. Door 1 niveau hoger aan te bieden, trigger je de mens om de teksten beter te lezen. Misschien moeten we alle teksten op B2-niveau aanbieden!!
Uitleg niveaus
De niveaus die in het nieuwe systeem gehanteerd worden, zijn:
 • A1 'Beginnend taalgebruiker - ingangsniveau'
 • A2 'Beginnend taalgebruiker - basisniveau'
 • B1 'Onafhankelijk taalgebruiker - drempelniveau'
 • B2 'Onafhankelijk taalgebruiker - voorsprongniveau'
 • C1 'Vaardig taalgebruiker - effectieve operationele vakkundigheid'
 • C2 'Vaardig taalgebruiker - near-native en hoog opgeleid niveau'
Niveau A1, A2 en B1 verder uitgelicht
Hieronder volgt een korte samenvatting van de vaardigheden die je leert op de niveaus A1 en A2 waarop Cursus.taal.info cursussen aanbiedt:

Niveau A1
 • Ik kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken.
 • Ik kan mezelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar ik woon, mensen die ik ken en dingen die ik bezit.
 • Ik kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

Niveau A2
 • Ik kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk).
 • Ik kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen.
 • Ik kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.

Niveau B1
 • Ik kan de hoofdpunten begrijpen wanneer in duidelijk uitgesproken standaarddialect wordt gesproken over vertrouwde zaken die ik regelmatig tegenkom op mijn werk, school, vrije tijd enz.
 • Ik kan de meeste situaties aan die zich kunnen voordoen tijdens een reis in een gebied waar de betreffende taal wordt gesproken. Ik kan onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over onderwerpen die vertrouwd zijn, of mijn persoonlijke belangstelling hebben of die betrekking hebben op het dagelijks leven (bijvoorbeeld familie, hobby's, werk, reizen en actuele gebeurtenissen).
 • Ik kan eenvoudige samenhangende tekst schrijven over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn. Ik kan persoonlijke brieven schrijven waarin ik mijn ervaringen en indrukken beschrijf.


gerelateerde blogs met thumbnail

Schrijven op B1-niveau is zeker niet achterhaald, denk ik. Waarom niet? Omdat het vooral de overheid is die B1-teksten wil gaan aanbieden. Terecht: het gaat vaak om ingewikkelde materie. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een uitkering of het invullen van een formulier. Daarbij komen allerlei wetten en regels kijken. En dus is communiceren in heldere, eenvoudige taal heel belangrijk.
Ook ik las vorige week in de krant over de zogenaamde Nijntje-taal in Vmbo-teksten. De voorbeeldtekst in Trouw liet een tekst zien die uit allemaal losse zinnen bestond, zonder verbindingswoorden. Las inderdaad niet lekker weg. Maar in brieven en formulieren van de overheid en bijvoorbeeld woningcorporaties is B1 wel degelijk heel zinvol.

gravatar

Bij UWV hebben ze ook alle teksten geschreven op B1-niveau. Het blijft inderdaad lekker leesbaar.

Ik was zelf eigenlijk wel blij met het onderzoek dat vorige week in de krant stond. Ikzelf heb teksten geschreven op A2-niveau voor inburgeraars. Ik was vaak over mijn eigen schrijfselen niet heel erg tevreden hoewel het 'volgens de regeltjes' wel aan A2-niveau voldeed. Meestal had dat te maken met de vooronderstelling dat korte zinnen altijd begrijpelijker zijn dan lange zinnen. Langere zinnen met verbindingswoorden worden dan opgeknipt in kortere zinnen. Dit leidt dan weer tot echte Nijntje-zinnen en minder begrip voor het grotere geheel.

Helder en eenvoudig communiceren, natuurlijk. Maar niet ten koste van alles en zeker niet door altijd hele korte zinnen te gebruiken. Iets wat ik nu te vaak zie gebeuren.