Kennismanagement: ICT oplossingsrichting -deel 4-

Dit is het laatste deel dat gaat over het inrichten van een professioneel intranet:
Op weg naar Kennismanagement
De veranderingen die plaatsvinden op het gebied van IT en kennismanagement zijn niet uniek. De vernieuwingstrategie is niet veel anders dan de strategie van andere grote administratieve verwerkers of commerciële organisaties zoals banken en verzekeraars. Dit betekent dat elk bedrijf de ervaringen van andere, veelal vooruitstrevende organisaties kan en moet gebruiken; er zijn “best practices” waaraan gerefereerd kan worden; tevens zijn er producten van solide ICT leveranciers.

Best practice
De kern van de “best practices” is het investeren in kennismanagement, zodat continu de eigen organisatie verbeterd wordt. Het streven is om de kennis en ervaring van individuele medewerkers te vertalen naar kennis en ervaring van de organisatie. Een succesvolle organisatie weet welke kennis ze in huis heeft, heeft mensen voor haar werken die over deze kennis beschikken en gemotiveerd zijn hun kennis toe te passen, te delen en te ontwikkelen.

ICT-oplossingen
De moderne ICT-oplossingen voor dit veelal culturele vraagstuk zijn gericht op het ondersteunen van samenwerking en communicatie. Concreet betekent het een hoogwaardige ondersteuning van de werkplek van een kenniswerker, een “kennis intranet”.
Dit houdt o.a. het volgende in:
 • documentmanagement,
 • het delen van documenten,
 • Web logs,
 • zoekfuncties,
 • contextbepaalde samenwerking,
 • instant messaging,
 • teleconferencing,
 • het intelligent en het contextbepaald delen van agenda’s,
 • het traceren van aanwezigheid,
 • mobiel werken en dergelijke.
Vormen
Dit zijn allemaal vormen (IT-oplossingen) van kennismanagement: kennis wordt gedeeld en ingebed in de organisatie door een natuurlijke samenwerking van gemotiveerde medewerkers.

Kennismanagement toepassen
Het toepassen van ICT-ondersteuning voor kenniswerk is geen inspanning die geïsoleerd kan slagen. Het dient een onderdeel te zijn van een traject met helder uitgesproken doelen; ICT biedt oplossingen en voordat een oplossing toegepast kan worden, moeten de betrokkenen het erover eens zijn, dat een probleem bestaat en opgelost moet worden.

En dit geldt in het bijzonder voor de ondersteuning van het kenniswerk. Begin met enkele, op een concrete behoefte toegespitste prototypes, daarna een pilot, en daarna een “quick win”.

Hierna worden enkele kleinschalige pilot projecten gestart waarin de hele keten inclusief:
 • businessmanagement,
 • functionele eigenaren,
 • materiedeskundigen,
 • informatiemanagement,
 • ICT deskundigen,
 • exploitatie en beheer betrokken zijn.
Quick wins
Op basis van de vergaarde kennis en ervaringen zullen vervolgens enerzijds de “quick wins” projecten opgestart worden en anderzijds zal het beleid op dit onderwerp gestalte krijgen. “Quick win” betekent de optimale eerste implementatie met een goede balans tussen rendement, vereiste inspanning en de risico’s (een “sweet spot”)


gerelateerde blogs met thumbnail