Kennismanagement -deel 3-

Dit is het derde deel dat gaat over het inrichten van een professioneel intranet:
Zelfstandigheid
Van medewerkers wordt tegenwoordig een grote mate van zelfstandigheid verwacht. Het personeel dient namelijk in sterke mate beschouwd te worden als zelfstandig, kennis- en communicatiegericht (m.a.w. – “empowered employees”).

Mensen
De doelstellingen kunnen we als volgt samenvatten:
  • Het routinewerk wordt geautomatiseerd of door herinrichting van de primaire processen uitgefaseerd;
  • De efficiency van niet-routinewerk (het kenniswerk) wordt verbeterd;
  • De kwaliteit van niet-routinewerk wordt verbeterd.
  • De uitgezette strategische lijnen zijn sterk verbonden zijn met het personeelsbestand; een significante reductie van de arbeidskrachten inclusief herstructurering is vaak nodig. Dit heeft ook een andere dimensie, namelijk de gevolgen voor de competenties van medewerkers:
    a) verhouding tussen routinewerk en niet-routinewerk gaat kantelen in het voordeel van het laatste,
    b) van de routine-werkers wordt gevraagd om ook niet-routinewerk te verrichten.
Samenvattend, de reductie van het personeelsbestand betekent niet dat medewerkers minder hard nodig zijn. Juist in tegendeel: de kwaliteit van de diensten van de organisatie wordt meer afhankelijk van de kennis en inzet van de “kenniswerkers” en de professionals die de complexitiet en de diversiteit van de toebedeelde taken aankunnen.

Human capital
Deze “human capital” is voor de organisatie van grote waarde. Het aantal kenniswerkers met deze kerncompetenties moeten juist niet gereduceerd worden. In tegendeel, de behoefte aan meer Klantgericht Werken zal voor een matige toename van het aantal medewerkers zorgen.

De personeelsreductie heeft geen negatief effect op het aantal kenniswerkers; het kenniswerk kan namelijk per definitie niet worden geautomatiseerd. Het automatiseren van de routineaspecten van dat werk (die altijd aanwezig zijn!) is altijd welkom, maar leidt niet tot personeelsreductie.

IT-termen
Vertaald en samengevat in IT-termen betekent:
  • IT is het sleutelmechanisme in de kostenreductie d.m.v. het automatiseren van het routinewerk en de daaropvolgende arbeidsplaatsenreductie;
  • De waarde van IT in het ondersteunen van andere strategische doelstellingen, te weten het klantgericht werken en kwaliteitsverbeteringen, is vooral de waarde van de IT- ondersteuning van niet-routinewerk.
Morgen het laatste deel: Kennismanagement en ICT


gerelateerde blogs met thumbnail