Schrijven voor het web

Schrijven voor een beeldscherm vereist een andere aanpak dan het schrijven voor papier. Lezers kunnen zich minder goed concentreren en zullen dus snel het scherm scannen om te bepalen of de inhoud voor hen interessant is. Dat heeft onder meer gevolgen voor het taalgebruik en de opbouw van een bericht. Check daarom de volgende lijst:

Redactionele richtlijnen checklist

 • Houd het bericht kort (maximaal 200 woorden).
  Bericht moet in zijn geheel op het beeldscherm passen. Indien het niet mogelijk is om een bericht kort te houden, maak dan een samenvatting met een mogelijkheid om het gehele artikel te lezen.
 • Zorg ervoor dat de kop kort, kernachtig en informatief is.
  Geef in ieder geval het onderwerp aan en liefst met een werkwoord
 • Zet de belangrijkste boodschap van het bericht in de lead (wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe).
  Dit is een samenvatting van het gehele bericht
 • Geef na de lead een vooruitblik in de vorm van een opsomming van de kopjes in de tekst.
  Met bijvoorbeeld ankers
 • Verdeel de rest van de tekst in korte alinea's (4-6 regels, maximaal 300 karakters)
 • Behandel één onderwerp per alinea.
 • Voorzie alinea's van betekenisvolle tussenkopjes.
  Maak deze kop vet
 • Laat tussen elke alinea een regel wit open.
  Lees prettiger, aandacht wordt door de lezer getrokken naar belangrijke passages in de tekst
 • Vervang waar mogelijk lopende tekst door een opsomming.
  Dit leest een stuk gemakkelijker
 • Noem aan het eind van een bericht voor het intranet altijd een contactpersoon.
  Inclusief emailadres en telefoonnummer
 • Houd de zinnen kort (maximaal 15 woorden). Knip lange zinnen in kortere zinnen op.
 • Zorg ervoor dat teksten duidelijk en simpel zijn. Vermijd ambtelijke taal.
  Denk aan je doelgroep. Probeer op B1-niveau te schrijven, indien de doelgroep zeer gemêleerd is
 • Schrijf in actieve zinnen
  Voorbeeld: "Jan loopt naar school" in plaats van "Er wordt door Jan naar school gelopen"
 • Maak zo min mogelijk gebruik van vaktaal. Is het noodzakelijk om vaktaal te gebruiken, geef dan altijd een toelichting.
 • Spreek de lezer met u aan op het Internet. Gebruik voor teksten op het intranet de je/jij-vorm.
 • Schrijf afkortingen de eerste keer voluit en plaats de afkorting tussen haakjes erachter.
 • Schrijf getallen tot twintig, tien- en honderdtallen voluit in letters.
  Andere getallen kunt u in cijfers uitdrukken (bijvoorbeeld 910)
 • Schijf data als volgt: 10 oktober 2009 en niet 10-9-2009.
 • Gebruik de spellingsregels volgens het groene boekje.
 • Voorzie figuren altijd van een verklarende tekst.


gerelateerde blogs met thumbnail

dat van die 200 woorden begrijp ik niet. Met 200 woorden ga je maar weinig info kunnen overbrengen. Ik hou me aan 700 tot 1500 woorden. Woorden tellen

gravatar

Het is beter om het artikel in delen op te splitsen, zodat de bezoeker niet hoeft te scrollen.

Ook wordt de leesbaarheid van het artikel beter.

Het zou ook handig zijn om SEO richtlijnen aan te geven. Denk aan keyword density.

Verder een handige checklist!