DrempelsVrij gecertificeerd. Wat nu?

De weblog 'Wat is Drempelsvrij?' heeft veel bezoekers en reacties opgeleverd. Veelgemaakte opmerking was dat het behalen van een DrempelsVrij certificaat nog niet betekent dat een website voor alle bezoekers leesbaar is. Hiermee ben ik het ook geheel mee eens. DrempelsVrij betekent dat de HTML goed is, de website daarentegen (nog) niet.


Goede fundering
DrempelsWeg is een goede fundering voor een website. Daarnaast dient in het Multi Channel Beleid (en dus ook op het kanaal Internet) rekening gehouden te worden met de verschillende bezoekers waarmee een bedrijf te maken heeft. Enkele cijfers maken dit duidelijk:
 • Slechtzienden: er zijn 320.000 blinde en ernstig slechtzienden in Nederland (275.000 slechtzienden, 45.000 blinden). Een toename naar 440.000 in 2020 (vergrijzing)
 • Doof: circa 1.6 miljoen mensen die niet alles kunnen horen. Dit is ongeveer 1 op de 10 mensen in Nederland. Ongeveer 500.000 mensen ondervinden in het dagelijkse leven hinder van hun gehoorverlies.
  Circa 30.000 mensen zijn doof of zwaar slechthorend
 • Hulpbehoevend: iemand die niet meer voor zichzelf kan zorgen. Deze personen worden door een ander gemachtigd om acties te kunnen ondernemen
 • Anderstaligen: er zijn 2 miljoen mensen die Nederlands als 2e taal kennen (NT2). Hierbinnen zijn ook de laaggeletterden opgenomen
 • Laaggeletterden: er zijn 1,5 miljoen laaggeletterden in Nederland, waarvan:
  - 1 miljoen autochtoon
  - 500.000 allochtoon
  - Binnen dit aantal zijn 250.000 laaggeletterden die helemaal niet kunnen lezen of schrijven
 • Laag/middelbaar opgeleid: tot MBO-1: 33,6%; MBO: 41,2%
 • Hoog opgeleid: HBO en WO: 25,2%

Verder bouwen aan website
Rekening houdend met bovenstaande cijfers kun je de website verder aanpassen, zodat Drempelsweg echt gaat functioneren. Dit betekent nogal wat:

 • Blinden
  Voorleesmogelijkheid via bijv. ReadSpeaker. Daarnaast tekstversie (bijv. in Word) zodat de braille-lezer dit kan verwerken
 • Slechtzienden
  Ook ReadSpeaker mogelijkheid aanbieden. Vergroting van webpagina (lettertype) mogelijk maken. Geen of weinig plaatjes gebruiken in navigatie. Printen van pagina in groot formaat.
 • Anderstalige
  Samenvatting van belangrijkste content in Engels
 • Laaggeletterden
  Call-me-button (hulp bieden), keuze pagina naar inhoud met beelden (plaatjes zeggen meer dan woorden), ReadSpeaker, tekst op B1-niveau
 • Laag/middelbaar opgeleiden
  B1 teksten
 • Hoogopgeleiden
  Achtergrond dossiers
 • Hulpbehoevenden
  Wijzen op mogelijkheden

Bovenstaande lijst geeft aan dat op de Nederlandse websites nog heel veel gedaan moet worden om DrempelsVrij goed te laten werken!


gerelateerde blogs met thumbnail

Hallo Erwin, erg goed dat je zoveel aandacht besteedt aan toegankelijkheid en dat je ReadSpeaker daarbij noemt! Ik wil één puntje noemen om misverstanden te voorkomen. Een voorleesfunctie op een website is niet bedoeld voor mensen met een ernstige leeshandicap (zoals analfabeten, blinden of mensen met een ernstige visuele beperking). Voor b.v. blinden biedt een voorlees-functie geen oplossing en zijn andere hulpmiddelen bedoeld (screenreaders, brailleregels) en is het eesentieel dat de website aan de volledige DrempelsVrij richtlijnen voldoen. Groet!

Staffan Meij
(VoiceCorp/ReadSpeaker)

gravatar

Je hebt gelijk. Deze groep gebruikt zijn eigen hard- en software :-)