Portaalstrategie in 10 stappen

Op dit moment is de portalmarkt aan het krimpen vanwege de economische achteruitgang. Dit betekent dat er minder geld is voor portaalimplementaties; gevolg: doe het First Time Right.

Portaal Strategie
Onderstaande presentatie aan op welke wijze een portaalstrategie gemaakt kan worden, rekening houdend met de Klant, de Medewerker en de Partners (bijv. leveranciers, ketenpartners, etc.).

Vier verschillende interactiemogelijkheden
Met een portaal kun je mensen bereiken op de volgende wijze:

  • Communicatie
  • Self service
  • Kennismanagement
  • Transactie

Deze vier horen dan ook thuis in de portaalstrategie. Ook wordt in deze presentatie duidelijk in welke volgorde aan welke doelgroep bovenstaande interactiemogelijkheden geïmplementeerd moeten worden.


gerelateerde blogs met thumbnail