CMS Hype Cycle vs. Hype Cycle

Het proces van het aanschaffen van een nieuw CMS en het implementeren hiervan heeft veel overeenkomsten met de vorm van de Hype Cycle die Gartner elk jaar publiceert. Natuurlijk heeft dit te maken met het adoptieproces van een groep mensen die hetzelfde verloopt, alleen is de CMS Hype Cycle gefocused op een project.

CMS Hype Cycle
Via onderstaand overzicht worden de overeenkomsten duidelijk gemaakt. In deze CMS Hype Cycle zie je 7 belangrijke mijlpalen:

 1. Planning new CMS implementation
 2. Buy CMS product
 3. Requirements and Mastering the crowd
 4. Implementation
 5. The Bomb
 6. Plan Go-Live
 7. Go-live

De rode lijn op de CMS Hype Cycle geeft nu het vertrouwen in de CMS-implementatie weer; dit in tegenstelling tot de Hype Cycle waar deze lijn de zichtbaarheid van een product weergeeft.

Blijkbaar zit er een verband tussen vertrouwen in een nieuw product (=trust) en zichtbaarheid (=visibility) van een product in een normale Hype Cycle.

De zwarte horizontale lijn geeft het minimale vertrouwensniveau weer dat nodig is tijdens het gehele traject.

Planning new CMS implementation
Een bedrijf heeft een keuze gemaakt om een nieuw CMS aan te schaffen voor het beheer van hun website(s). Deze keuze wordt meestal op een hoger niveau genomen en daalt neer bij ICT die een geschikt product moeten gaan uitzoeken.

Via seminars, workshops, productvergelijkingen, RFP's, etc. komt een bedrijf tot een keuze van het CMS. Na goedkeuring wordt het product gekocht en belandt het bedrijf in de volgende fase.

Buy CMS product
Het product is aangeschaft en er dient een organisatie opgezet te worden die dit product gaan introduceren in een bedrijf.

Requirements and Mastering the crowd
De plannen worden gemaakt en de zichtbaarheid van dit traject wordt in de organisatie uitgedragen. De stakeholders worden benaderd zodat deze bijdragen in de kwaliteit (structuur, content, etc.) van het eindproduct. Deze stakeholders willen ook hun bijdrage leveren aan het nieuw op te leveren systeem.

Vaak komen nieuwe ideeën naar boven die meegenomen worden in de implementatiefase. De sky is de limit! Iedereen heeft vertrouwen in het eindproduct, vaak komt dit, omdat dit het moment is, waarop alle stakeholders het idee hebben dat ze werkelijk bij kunnen dragen tot het eindproduct. In de praktijk zal dit tegenvallen.

Implementation
Een implementatiepartner wordt gezocht voor de bouw van het CMS-systeem (redactie-omgeving en websites). De requirements zijn nog niet helemaal volledig, maar vaak wordt al begonnen aan de bouw.

De implementatiepartner wordt beoordeeld op het eindproduct (vaak alleen de websites) en vergeet een goede redactie-omgeving te implementeren. De kosten van het traject worden nu duidelijk en dit betekent vaak budget-overschreiding.

Door de vele ideeën en onvolledige requirements wordt ook duidelijk dat de tijd-factor overschreden wordt. Vaak zijn er nog technische problemen die de voortgang belemmeren en waarvan niet duidelijk is wanneer deze opgelost worden.

Deze fase kenmerkt zich door afname van het vertrouwen in het eindproduct. Vaak begint het hoger management weer mee te doen in overlegstructuren om weer controle te krijgen over de financien en tijd.

The Bomb
Op een gegeven ogenblik is het vertrouwen gedaald tot een punt waarbij het onzeker wordt wanneer en of de live-gang plaats gaat vinden. Mensen beginnen te mopperen over het CMS: "het werkt niet!!!". Het management ziet nog maar één mogelijkheid om de neergaande (vertrouwens-)tendens tegen te gaan en dat is: De bom!

De bom laat je ontploffen door een:

 • gezamenlijke meeting te organiseren:
  - scherpe Go-live datum af te spreken, anders
  - dreigen met stopzetten van het project
  - overwerk in te plannen
 • nieuwe projectleider aan te wijzen
 • escaleren binnen het bedrijf of naar implementatiebedrijf: uitstel van betalingen te doen richting de implementatie-partner ("opgeleverde werk voldoet niet aan onze kwaliteitseisen")

Meestal geven dit soort impulsen nieuw elan om de volgende fase te bereiken. De neuzen staan weer dezelfde kant op.

Meestal zal (echter vaak ver na de scherpe live-datum die door het management is afgegeven) het mogelijk zijn om de finish in zicht te krijgen. Dan is het tijd om een Go-Live datum af te spreken.

Plan Go-Live
De Go-Live datum kan gepland worden. Het vertrouwen in een goede afloop is aanwezig. Alle partijen zullen goed gemanaged de laatste punten van de lijsten (issues, technische problemen, problems, etc.) moeten afwerken.

Go-live
Eindelijk is het zo ver! De nieuwe omgeving gaat live. Iedereen is trots op het eindresultaat. Tijd voor een feestje (borrel).

Nu zal nog hard gewerkt moeten worden om de gehele omgeving goed in beheer te (laten) nemen, zodat de kwaliteit van het eindproduct ook in de toekomst gewaarborgd kan worden!!!


gerelateerde blogs met thumbnail