Usability vs. accessibility

Accessibility is een steeds belangrijkere pijler in het opleveren van een goede website. Drempelvrij.nl is een organisatie die de accessibility checkt en hiervoor ook een keurmerk kan afgeven.

Overheden
Vooral overheidswebsites zijn de laatste twee jaar druk doende geweest om dit keurmerk te halen; nogal logisch aangezien alle overheden voor 1 januari 2010 het keurmerk DrempelsVrij moeten hebben.

Bancaire en financiele wereld
Ook zie je de aandacht voor dit fenomeen langzaam verschuiven naar de bancaire en financiele wereld, maar hier zie je dat er afwegingen gedaan worden ten opzichte van de usability. In ieder geval wordt getracht zo'n groot mogelijke populatie te kunnen bedienen op hun website. Door DrempelsVrij na te streven wordt dit bereikt.

Informatieve vs. E-Commerce-websites
Accessibility werkt prima voor informatieve websites. Maar hoe zit het dan met de commerciele wereld? Hier wordt nog steeds de afweging gemaakt om de usability te preveleren boven accessibility. Puur een afweging van kosten vs. winst. Een commerciele website zal meer geld kunnen omzetten indien deze goed voldoet voor de grosso modo van haar publiek. De 1% die afvalt, omdat de website niet accessible is, nemen ze op de koop toe. CenterParcs noem ik altijd als goed voorbeeld.
Een oplossing zouden twee of meer typen websites zijn, maar de kosten (denk bijv. aan de content beheer organisatie) wegen niet op tegen de baten (nieuwe inkomsten). Men gaat er van uit dat er altijd wel iemand in de buurt is om deze persoon te helpen.

Aanbevelingen
Voordat begonnen wordt met het ontwerp van een nieuwe website moet bepaald worden of DrempelsVrij mogelijk is voor het soort website dat opgeleverd wordt. Indien dit bevestigend wordt beantwoord, kan vanaf het begin van het traject (interactieontwerp, grafisch design) rekening gehouden worden met DrempelsVrij. Zorg wel voor mensen die al eerder een DrempelsVrije website hebben opgeleverd!
De meerkosten die je dan maakt om een website DrempelsVrij te maken, zijn minimaal.gerelateerde blogs met thumbnail