Wanneer vervalt de grens tussen intranet en internet?

Nog steeds wordt er een scheiding gemaakt tussen intranet en internet. Natuurlijk is er steeds de beveiliging die aangewend wordt als excuus, maar tegenwoordig is de beveiliging op het internet zeer goed geregeld en kan het internet ook voor intranet-doeleinden gebruik worden.

Grens vervaagt
De grens is (gelukkig) langzaam aan het vervagen. Voor de eindgebruiker wordt het ook steeds minder belangrijk of hij/zij zich op het internet of intranet beweegt. Wel zie je nu nog functionele aspecten die typisch Internet of intranet zijn. Maar ook dat is snel aan het vervagen. De 'aanstormende jeugd' is een heel ander internet gewend en verwacht deze ook op het intranet aan te treffen indien zij voor het eerst aan het werk gaan. Deze ontwikkeling zal de vervaging van internet en intranet doen versnellen.

Ook de ontwikkeling van bijv. Google Apps geeft de bedrijfswereld een mogelijkheid om de lastige beheerszaken van het intranet als een PAAS (platform as a service) af te nemen. Ook deze trend zie ik de komende drie jaar ontstaan. Zeker met de nieuwe browser van Google (Chrome) is hier de fundering voor gelegd.


gerelateerde blogs met thumbnail