Waarde van informatie bepalen

Informatie is zeer belangrijk in organisaties en dient derhalve ook op die manier behandeld te worden. Maar wat is nu precies de waarde van informatie? Dat is moeilijk in te schatten. Dit is ook de oorzaak dat er verkeerde KPI's gebruikt worden om informatiemanagers te beoordelen, bijv.:

  • kosten, cq. grootte afdeling (hoe minder kosten gemaakt worden, deste beter)
  • hoeveelheid informatie (hoe meer hoe beter)

Deze KPI's zijn destructief voor goed informatie management. Het gaat om de waarde die informatie vertegenwoordigd. Informatie mag alleen getoond of verspreid worden indien dit een meerwaarde vertegenwoordigt voor het bedrijf (of klanten). De informatiemanager moet NEE zeggen tegen het over de muur gooien van data. De eigenaar van deze data moet aan kunnen geven wat de waarde is die deze data (=informatie) heeft, alvorens deze op de verschillende kanalen te publiceren. De CIO is hiervoor verantwoordelijk, maar heeft meestal geen notie van de waarde van informatie en hoe hiermee om te gaan.

Afgelopen donderdag tijdens het HartmanEVENT een fantastisch boek (Laughing at the CIO van Bob Boiko) meegekregen waarin dit haarfijn wordt uitgelegd.


gerelateerde blogs met thumbnail