Sociale online netwerken spelen steeds grotere rol binnen recruitment

Mooi nieuwtje op Heliview website:

Van de Nederlandse bedrijven, die de afgelopen 12 maanden vacatures hadden, heeft 6% gebruik gemaakt van één of meerdere online netwerken voor de werving en selectie van personeel. Ruim 10% van de bedrijven gaat naar verwachting de komende 6 maanden gebruik maken van één of meerdere online netwerken bij de zoektocht naar personeel. Hyves en LinkedIn worden hierbij het meest ingezet. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Webwerving van onderzoeksbureau Heliview Research onder 800 werkgevers met vacatures.

Van de online netwerken, is Youtube onder de werkgevers het meest bekend (84%), gevolgd door Hyves (81%) en MSN (80%). Circa 10% van de bedrijven, die bekend zijn met de site, maakt bij het wervingsproces gebruik van Hyves. De professionele site LinkedIn wordt door maar liefst 20% van de bedrijven (bekend met deze site) ingezet. Deze site geniet echter een lagere bekendheid (22%) en wordt daarmee in absolute zin minder vaak ingezet bij het wervingsproces dan Hyves. Op de derde plaats staat de site Wieowie.nl. Deze site wordt met name ingezet voor de screening van personeel.

Overigens worden de populaire netwerken gemiddeld vaker ingezet voor de screening van personeel (4%) dan voor de werving (3%). Youtube is de meest bekende site, maar wordt (nog) niet of nauwelijks ingezet bij personeelswerving. Het succes van de sociale netwerken bij de werving is momenteel nog beperkt. Ongeveer éénderde van de gebruikers vindt de netwerken succesvol bij de zoektocht naar nieuw personeel. Dit ligt bijvoorbeeld een stuk lager dan het succes van de traditionele vacaturesites (54% heeft via dit wervingsmedium daadwerkelijk iemand aangenomen).

Vacaturesites zijn het afgelopen jaar door 31% van de vestigingen ingezet voor het plaatsen van vacatures. Deze wervingsmethode heeft zich de laatste jaren al bewezen, maar de concurrentie van nieuwe concepten ligt op de loer. Circa de helft van alle vestigingen verwacht dat de ontwikkeling van nieuwe online mediakanalen ten koste zal gaan van de meer traditionele vacaturesites.

Daarnaast is ruim de helft van de werkgevers van mening dat deze mediavormen een steeds belangrijkere rol gaan innemen op de markt van werving en selectie. Hyves en LinkedIn bestaan pas enkele jaren en zijn oorspronkelijk niet bedoeld voor de werving van personeel. Maar bedrijven zien nu al kans om bij hun zoektocht naar nieuw personeel, gebruik te maken van het succes van deze netwerken.


gerelateerde blogs met thumbnail