Mind Control Language Patterns gebruiken op je website

Ik ben altijd geinteresseerd geweest in NLP en nog steeds. Niet voor niets wordt het steeds duidelijk voor mij dat NLP de basis is van alle psychologie. Vandaag een leuk documentje gedownload over Language Patterns, oftewel, hoe kun je mensen beinvloeden met taal.

Ook op websites zal dit een steeds serieuzere vorm gaan aannemen. Met behulp van het schrijven van goede content kan een bezoeker over de streep gehaald worden om het produkt wel te kopen. Ook de navigatiestructuur kan hierop anticiperen. Er komen tenslotte verschillende type bezoekers op je website (personas) en deze moet je in hun aankoopproces binnnenhalen zonder dat het lijntje knapt. Ook moeten ze tijdens dit proces het vertrouwen in jouw organisatie krijgen.


Dit soort aspecten zijn allemaal samengevat in de term persuasive architecture; iets waar een enkele organisatie al mee bezig is, maar nog niet voldoende gebruik van gemaakt wordt. Nog veel te vaak zie ik bedrijven die een inside-out gedachte hebben over klantprocessen i.p.v. na te denken over de echte klantprocessen...


gerelateerde blogs met thumbnail